Landsbygdsnätverket
Ordmoln EIP

Hur får vi innovationsprojekten att göra skillnad i verkligheten?

Det var rubriken på det EIP-Agri-seminarium i Spoleto, Italien som samlade cirka 160 personer från 26 länder. Många förslag fördes fram på hur man ska sprida resultaten så att de verkligen når alla dem som kan ha nytta av dem. Det får inte stanna vid formella slutrapporter utan aktiva åtgärder krävs. Grunden för en bra spridning läggs redan när innovationsgruppen bildas. Med personer som har stora nätverk och vana att kommunicera är mycket vunnet.

CAP2020 - Strategiska planer
Inge van Oost presenterade EU-kommissionens förslag inför kommande CAP. Man önskar kraftfullare åtgärder, inskrivna i medlemsstaternas Strategiska planer, för att stärka rådgivningen (farm advisory services). Den ska omfatta ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensioner och leverera det allra senaste från forskning och innovationer. Det fanns inga farhågor att inte EIP-Agri skulle fortsätta. Omfattningen kommer dock att avgöras av de nationella eller regionala budgetarna.

Förenklade kostnader
Det var också ett rejält arbetspass om hur man ska kunna förenkla handläggningen av ansökningarna. Vår klumpsumma i gruppbildningsstödet är många intresserade av att kopiera. Exempel presenterades på hur man kan förenkla beräkningen av lönekostnader genom att använda olika löneklasser för olika kategorier. Kommissionens förslag att det ska vara möjligt att betala upp till 50 procent av budgeten i förskott mottas tacksamt.

Dokumentation och presentationer
All dokumentation från seminariet där Sandra Henningsson och Johanna Larsson från Jordbruksverket och Inger Pehrson, Landsbygdsnätverket deltog hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Där finns också en lättillgänglig presentation över ett antal innovationsprojekt som var representerade på seminariet. Påfallande är att många av de mellan 600 och 700 innovationsprojekt som pågår i olika länder inte har som mål en konkret innovation, utan att man bildat en grupp för att identifiera och utveckla tänkbara lösningar på ett problem.

Studiebesök Spolento Italien

Studiebesök på grönsaksföretag där ett innovationsprojekt lett till kulört blomkål. Foto: Inger Pehrson

Publicerades