Landsbygdsnätverket
Sone Ekman

Sone Ekman på Jordbruksverket ansvarar för en beställning från Näringsdepartementet gällande EIP-Agri. Foto: Privat

Hallå där...Sone Ekman

Näringsdepartementet vill veta om utfallet av EIP-stödet i Sverige har svarat mot de målsättningar som finns. Innan årskiftet ska följande frågor vara besvarade; Vad har varit framgångsfaktorer respektive hinder i den svenska tillämp­ningen? Vad behöver förändras för att målen bättre ska kunna uppnås?

Det har kommit en beställning från Näringsdepartementet inför kommande programperiod. Betyder det att EIP säkert kommer att finnas kvar?
- Allt tyder på EIP kommer att finnas med även i nästa programperiod, men det finns inga formella beslut. I utkastet till ny EU-förordningen finns också en öppning för att låta EIP omfatta ett större område, mer generell landsbygdsutveckling.

Kan du ge exempel på frågor som särskilt diskuteras?
- Det är bland annat medfinansieringen. Ska man ha 100 procents finansiering eller ska deltagare i projektet stå för en viss andel av budgeten? Vissa anser att en medfinansiering ger större incitament att verkligen ta innovationen ända fram till ett marknadsinträde. Å andra sidan har den nuvarande fulla finansieringen möjliggjort för många småföretagare att förverkliga idéer som de aldrig hade haft resurser till annars.

- Givetvis diskuteras administrationen. Den är omfattande för såväl sökande som handläggare. Det är viktigt att se vad som går att göra för att få en snabbare handläggning. Detaljnivån i ansökningarna hänger dock samman med finansieringsgraden, med 100 procents finansiering får man kanske acceptera att behovet av noggrannare rimlighetsbedömningar är stort.

Det finns önskemål om att EIP ska kunna finansiera fältförsök, testanläggningar och tillämpad forskning.
- Ja, det är också något vi tittar på. Ska vi tillåta forskningsnära aktiviteter som exempelvis att finansiera fältförsök och testanläggningar med EIP-medel. Här sätter EU-regelverket gränser för vilken typ av projekt som är möjliga att finansiera. I grunden måste EIP-projekt handla om att utveckla innovativa lösningar som tillgodoser praktiska behov, och de ska genomföras tillsammans av parter med kompletterande kompetenser.

Är det något som har förvånat dig i arbetet med det här uppdraget?
- Det är kul att se all den innovationskraft som avspeglas i EIP-projekten!

Publicerades