Landsbygdsnätverket
Renee Degler

Renee Degler, som de senaste åren varit handläggare av ansökningar om innovationsstöd på Jordbruksverket. Foto: Sara Uddemar

Hallå där...Renee Degler

Vad har det gett dig att jobba med innovationsstödet?
- De sökande är inte alltid införstådda med regelverken som vi – både de och jag - måste förhålla oss till. Jag trivs med att försöka vägleda dem fram till en bra ansökan och en tydlig budget. Även att förbereda dem för det som kommer senare när de ansöker om utbetalningar.

- Sedan är det fantastiskt berikande att få ta del av innovationerna de sökande utvecklar och jag har haft möjlighet att träffa några av dem på EIP-Agri-möten.

Har ansökningarna och kunskapen om stödet ändrats under åren?
- Man kan märka att de som söker stödet, och som kanske redan är engagerad i ett pågående projekt, bygger upp sin kunskap om hur det går till att söka och vilka underlag de behöver lämna in. De har också realistiska förväntningar på handläggningstiden, både för ansökan om stöd och utbetalning.

Vad i ansökningarna är det svårast att få bra information om?
- Indirekta kostnader, särskilt när det är universitet, myndigheter eller kommuner som söker stödet. Det är svårt för organisationerna att ta fram underlag, men vi som handlägger är styrda av en föreskrift även när det gäller indirekta kostnader så vi har inga möjligheter att sänka kraven.

- I stora projekt med höga utgifter för personal och andra utgifter kan det vara svårt för de sökande att få fram tillräckliga underlag. Men vi behöver underlagen för att kunna bedöma rimligheten i omfattning bland annat gällande arbetstid och prisnivåer, det måste vi helt enkelt kunna göra.

Rimlighetsbedömningar måste vara svårt?
- Ja, det är en riktig utmaning! Dels för att innovationsprojekten kan omfatta avancerade tekniska konstruktioner eller digitala lösningar. Men också för att de sökande kanske inte vet riktigt hur projektet med olika tester kommer att utveckla sig och då är det svårt att bedöma rimligheten i förväg. Vi handläggare kan sällan själva bedöma antal arbetstimmar, utan vi tar hjälp av kompetens på Jordbruksverket, eller ibland utifrån.

Skulle du själv vilja delta i ett innovationsprojekt och vad skulle det i så fall handla om?- Jag skulle gärna vilja delta i ett innovationsprojekt inom rennäringen! Jag vet inte vad jag skulle kunna tillföra, men något hoppas jag. Rennäringen är en viktig - och vacker - näringsgren och jag älskar de svenska fjällen. Det är fantastiskt att röra sig i sådana områden i sällskap med utspridda renhjordar. Och en bit renfilé på tallriken är värd sitt pris och är en delikatess som är svår att överträffa! Fler matkonsumenter borde få tillgång till och möjlighet att avnjuta delikatesser från rennäringen.

Publicerades