Landsbygdsnätverket
Lina Edvardsson på Jordbruksverket

Foto: Privat

Hallå där Lina Edvardsson!

Lina Edvardsson arbetar med EIP-Agri på Jordbruksverket. Det har varit turbulent den sista tiden och snart påbörjas arbetet med att utforma EIP inför nästa programperiod.

Vad är din roll vad gäller innovationsprojekt inom EIP-Agri?

– Min roll inom EIP-Agri är dels att vara åtgärdsansvarig. Det arbetet innebär både att ansvara för policyfrågor, såsom hur stödet i stort ska vara utformat samt budgetansvar. Inom en snar framtid kommer jag att påbörja arbetet med att utforma EIP inför nästa programperiod. Den andra delen innebär ansvara för urvalet av de ansökningar som kommer in till Jordbruksverket. När ansökningarna kommer in är min kollega och jag de första som läser igenom ansökningarna och ställer kompletterande frågor. Jag är också närvarande vid urvalsmötena med den rådgivande kommittén och gör efterarbetet med de projekt som får bifall och avslag innan dessa går vidare till handläggningsprocessen.

Hur tycker du att det gått med EIP-Agri under denna programperiod?
– EIP var ju ett helt nytt stöd för denna programperiod och jag ser en hel del områden som vi kan förbättra inför kommande programperiod, som kan underlätta både för de sökande och för oss. Förhoppningen är att vi kan effektivisera flera delar. När jag tittar på de projekt som finns så blir jag imponerad av den innovationsförmåga som finns i vårt land. Hittills är det inte många projekt som har avslutats, men jag hoppas att vi inom några år kommer att kunna se skörden av EIP ute på marknaden. Det som jag har saknat lite är mjölk- och potatisprojekt. Det är två stora produktionsområden i Sverige som hittills tyvärr inte haft särskilt hög närvaro i EIP.

Vad händer nu för dem som sökt men ännu inte fått beslut om projektmedel?
– Till följd av budgetomfördelningen i landsbygdsprogrammet så drogs tyvärr de sista pengarna in som vi hade kvar i EIP. Vi fick behålla medel till samtliga ansökningar som har fått bifall av rådgivande kommittén och är under handläggning. Våra duktiga handläggare jobbar därför på som vanligt med ansökningar som kom in under 2019 samt de som bedömdes vid mötet med den rådgivande kommittén den 25 februari i år.

För de projekt som skulle ha bedömts den 31 mars och 23 april innebär det tyvärr att vi kommer att avslå samtliga med motiveringen att det inte finns mer pengar kvar i budgeten. Vi har uppmanat samtliga sökanden att återkomma när det finns nya pengar att fördela.

Hur ser det ut framöver med medel till nya projekt?
– De indikationer som vi har fått är att det skjuts till nya pengar i början av 2021 i förlängningsbudgeten. Detta är dock inte hugget i sten ännu, men mycket tyder på att innovationer är något som man vill prioritera. Så jag håller mina tummar för att kassakistan fylls på om ett par månader.

Publicerades