Landsbygdsnätverket
Johan Ascard, ny samordnare för innovationsnätverket på Landsbygdsnätverket

Hallå där...Johan Ascard

Du är ny samordnare för innovationsnätverket och efterträder därmed Inger Pehrson. Vad kommer du att göra?

- Jag driver arbetet vidare med samordning av EIP-Agri inom Landsbygdsnätverket. Det gör jag tillsammans med innovationssupporten som finns kvar några månader till.

- I mitt arbete ingår även samordning av det svenska nätverkets engagemang i EIP-Agri i EU och att vara med i diskussionerna om innovationsarbete i nästa programperiod.

Vad har du själv för bakgrund?

- Jag är bonnapåg från Skåne, utbildad hortonom på Sveriges lantbruksuniversitet, och har sedan forskat och undervisat på SLU Alnarp. Jag har arbetat på Jordbruksverket med kompetensutveckling och samordning inom ekologisk produktion.

- Under en period var jag verksamhetsledare för Tillväxt Trädgård, en samverkansarena mellan akademi och näringsliv. På många sätt har jag nytta av att ha arbetat både på lantbruk, universitet och myndighet. Och med innovationsfrågor.

Hur mycket medel finns det kvar att söka?

- Just nu har Jordbruksverket cirka 40 miljoner kronor kvar till projekt. Men det finns 21 ansökningar som ska bedömas i slutet februari. Efter nästa ansökningsomgång finns det troligen inte så mycket medel kvar. Därför är det viktigt att ansökningar om genomförandeprojekt kommer in senast den 17 februari.

Vad händer framöver?

- Nu är det viktigt att sprida information om innovationsprojekt som på ett bra sätt uppfyller EIP-Agris syfte, alltså att stärka konkurrenskraften och bidra till ett mer hållbart jordbruk.

- Fler måste få glädje av resultaten och därför kommer ett antal organisationer och myndigheter inom Landsbygdsnätverket, till exempel Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Jordbruksverket att hjälpas åt med spridningen. Arbetet samordnas av nätverkskansliet.

Vet du något om hur det går med innovationsstödet efter 2020?

- Innovation är ett prioriterat område så vi räknar med att det kommer nya pengar i nästa programperiod. Men det är en fråga som vi får återkomma till när vi fått besked från Näringsdepartementet.

Publicerades