Landsbygdsnätverket
Ellinor Eineren

Ellinor Eineren, som ansvarar för projektet Beröringsfri feberdetektion för riskfri och effektiv djurskötsel, förklarar fördelarna med innovationsstödet. Foto: Agricam AB

Hallå där...Ellinor Eineren, Agricam AB, projektansvarig

Du hade ju erfarenhet av annan innovationsstödjande verksamhet innan EIP-Agri. Vad är det största skillnaden?

- Självklart är det den hundraprocentiga finansieringen! Det är tufft att själv ordna finansiering. Att kunna få finansiering för en hel grupp är ju otroligt bra. Det ger mer kraft i innovationsarbetet.

- Sedan vill jag gärna framhålla innovationssupporten. Jag har använt den mycket, inte bara för att få hjälp vid första ansökan och vid ansökan om utbetalning, utan även för att få råd gällande marknadsinträde. Supporten fungerar som en mentor och det är bra att få del av deras nätverk.

- De projektledarträffar vi har haft har slutligen gett väldigt bra möjligheter att lära känna andra projektledare att utbyta erfarenheter med och inspireras av. Det har också gett företagskontakter av värde för vårt innovationsprojekt.

Vad ska man tänka på när man väljer partners till sin samarbetsgrupp?

- Det ska naturligtvis vara personer som kan ämnet och är intresserade av att innovationen ska komma på plats. De ska gärna vara nyfikna och det är en fördel om de har erfarenhet av att jobba i grupp.

- Ett viktigt krav är att de ska ha tid att jobba i innovationsprojektet. Det måste klargöras från början och sedan är det ju projektledares roll att se till att olika partners gör vad de ska enligt gemensamt överenskommen plan.

Vilka råd vill du ge till de som har nya lösningar på problem, eller till de som träffar andra som har idéer som skulle kunna bli innovationer?

  1. Man ska inte sitta och klura ensam på sin kammare utan så fort som möjligt, gärna tillsammans med en grupp som inom EIP-Agri, ta fram en prototyp och testa mot aktuella användare. Det är i mötet med marknaden som man hittar bästa möjliga lösning.
  2. Om man har en idé som kan bli en innovation är det väldigt viktigt att så fort som möjligt göra en nyhetsgranskning eller teknisk prövning. Man måste kontrollera att det inte redan finns en patenterad lösning som handlar om samma sak någonstans i världen. Upptäcks det av andra när man själv söker patent kan det bli fråga om skadestånd. Det finns gott om konsulter som kan hjälpa en med en sådan granskning och det borde vara en obligatorisk del innan man sätter igång innovationsprojektet på allvar.
  3. När jag sökte innovationsstödet var vi alla nya, såväl handläggare som sökande, och det blev många kontakter innan allt var klart. Idag finns en helt annan kunskap och erfarenhet och dessutom exempelansökan med checklistor som hjälper de sökande att få ansökningarna så kompletta som möjligt från början. Men det som också är speciellt med EIP-Agri är att har du en bra idé, en bra grupp och en bra plan så jobbar alla hårt för att det ska bli ett godkänt projekt.

Publicerades