Landsbygdsnätverket
Björn Lagerman, initiativtagare till och ledare för innovationsprojektet BeeScanning.

Björn Lagerman, initiativtagare till och ledare för innovationsprojektet BeeScanning

Hallå där... Björn Lagerman, initiativtagare till och ledare för innovationsprojektet BeeScanning

Er innovation, en mobilapp som gör att man tidigt kan upptäcka varroakvalster i bisamhällen, har blivit en världssuccé - varför?

- Varroa är numera spridd överallt i världen och orsakar globalt sett förluster på mellan 15 och 40 procent av bisamhällena. Att kunna begränsa spridningen och de negativa effekterna är oerhört viktigt. Idag är cirka 5 000 appar installerade över hela världen, exempelvis i USA, Indien, Argentina, Turkiet, Ryssland och Australien – utan egentligen någon marknadsföring.

Ni har fått många utmärkelser för innovationen.
- Ja, 15 stycken, både nationellt och internationellt. Den är bland annat rankad som topp två av Sveriges främsta startups, topp 100 av 5000 globala innovationer samt som topp 25 av världens 1167 främsta gröna projekt.

Vad har innovationsstödet genom EIP-Agri betytt och hur är det att jobba i grupp?
- Utan det hade innovationen inte kommit till. Finansieringen och att det var rätt tajming var avgörande. Innan 2016 var inte AI tillräckligt utvecklat och inte heller mobiltelefonerna och deras kameror.

- I samarbetsgruppen har vi med både forskning och praktik inom biodling, AI- och apputveckling och marknadskompetens. Att projektet attraherat de främsta inom olika sektorer har varit helt avgörande och så stimulerande. Det är dock inte enkelt att driva så här komplicerade projekt. Min mångåriga erfarenhet som såväl lärare som biodlare med 100 samhällen har varit en bra grund för att vara projektledare. Man måste vara prestigelös.

Nu är ni igång med ett nytt innovationsprojekt?
- Ja, i steg 2 vidareutvecklar vi från stillbilder till videosekvenser för att fånga binas rörelsemönster och därmed lättare upptäcka om det finns varroakvalster. Själva kvalstret är krabblikt och bara 1,5 mm, så det är inte lätt att se med blotta ögat. Vi tror även att video kommer ge ny kunskap både om bina och dess sjukdomar. Vi har därför startat en process för att utveckla ett forsknings- och kunskapscenter kring pollination och AI med mottot Friska bin i friska landskap.

Publicerades