Landsbygdsnätverket
Symbolbild innovationsnätverket EIP-Agri

Gemensamt nätverk på EU-nivå

I nästa programperiod, efter 2020, kommer det europeiska landsbygdsnätverket och nätverket för europeiska innovationspartnerskapet att slås samman till ett nätverk för den gemensamma jordbrukspolitiken, ett så kallat CAP-nätverk.

Inga avbrott i övergången

När det gäller övergången mellan programperioderna är kommissionen tydlig med att man inte vill ha några avbrott i nätverkandet. I förhandlingarna om övergångsregler för 2021, som pågår just nu, finns förslaget att nätverken ska kunna använda nya pengar för att upprätthålla vissa åtgärder. Nätverken, lokalt ledd utveckling och innovationsgrupper är några åtgärder som föreslås kunna fortsätta för att undvika onödiga avbrott.

Mer information kommer i kommande nyhetsbrev.

Publicerades