Landsbygdsnätverket
Flera personer som diskuterar i skärgårdsmiljö

Foto Thomas S Nilsson

Från ord till handling vid årets Mötesplats AKIS

En gemensam handlingsplan och tydligt prioriterade aktiviteter. Det blev resultatet av den årliga träffen för organisationer inom kunskaps- och innovationssystemet för svenskt lantbruk (AKIS).

Deltagarna fick bland annat del av en översikt av några olika kunskapsnav, pågående initiativ och förstudier, samt inspiration om nya sätt att kommunicera. De cirka 90 deltagarna skapade tillsammans en handlingsplan för hur arbetet tas vidare för att utveckla vårt svenska AKIS.

Som ett led i detta genomförs under året en serie möten med olika teman runt om i Sverige. Dessa möten utgår ifrån de behov och uppdrag som handlingsplanen innehåller.

Vill du också ta del av filmerna och materialet från träffen?
Då hittar du det på vår webbsida Mötesplats AKIS 2022 Länk till annan webbplats.

Kommande möten finns i vår kalender och i AKIS nyhetsbrev. Vill du prenumerera Länk till annan webbplats. så kan du fylla i dina uppgifter där.

Publicerades