Landsbygdsnätverket
Ansökan projektstöd

Fortsatt stort söktryck

Inför kommande bedömningsmöte den 4 december har det inkommit ett 20-tal ansökningar. Ett par av dessa har återkommit. Eftersom söktrycket är stort är det möjligt att det blir ytterligare ett bedömningsmöte i vår för genomförandeprojekt.

Vid det senaste beslutsmötet om gruppbildningsstöd blev det sex bifall, två avslag och en bordlagd ansökan.

Projekten bör vara avslutade under 2022 för att ha viss marginal till april 2023 då allting måste vara slutrapporterat. Ett flertal av pågående och avslutade projekt har begärt framflyttning av slutdatum. Handläggningstider och försenade leveranser av material kan göra att projekten drar ut på tiden.

Publicerades