Landsbygdsnätverket
Subgroup on Innovation

Fokusgrupper och förslag - vad du kan vara med och påverka. Foto: EIP-Agri Service Point

EIP-Agris aktiviteter för dig

Alla har möjlighet att skicka in förslag till EIP-Agri Service Point på ämnen som kan passa för en fokusgrupp, en workshop eller ett seminarium på EU-nivå nästa år. Inbjudan att delta i dessa aktiviteter skickas ut till alla cirka 100 EU-länder och regioner som tillämpar EIP-Agri. I vissa fall är det riktade inbjudningar till företrädare för innovationsgrupper eller forskningsprojekt.

När det gäller fokusgrupperna kan alla söka. Av de fokusgrupper som startade i år hade den fokusgrupp som handlar om hållbar biodling sitt första möte i Uppsala i början av maj. Den gruppen har också en svensk expertkoordinator, Charlott Fabricius Kristiansen.

Kommande och genomförda aktiviteter kan du läsa om på Service Points sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Mer information om fokusgrupperna finns på New EIP-AGRI Focus Groups Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Olika prioriteringsmöten

Subgroup on Innovation, där Sverige har två permanenta platser med Magnus Börjesson på AgroÖst och Inger Pehrson från Landsbygdsnätverket, prioriterar bland alla inkomna förslag.

Till prioriteringsmötet den 14 juni i Bryssel kom det in cirka 60 ämnesförslag. Alla förslag passar inte för att dra ihop en fokusgrupp eller ett större möte. Det kan till exempel vara att ämnet är för smalt. Att ordna en fokusgrupp om vertikalodling, ett ämne som det kommer många ansökningar inom hos oss, fick exempelvis inget gehör.

Fler förslag

Många ämnesförslag rörde klimatfrågor, såväl lantbrukets roll när det gäller utsläpp respektive positiva åtgärder, som hur man kan förutspå och minska riskerna med torka, erosion eller häftig nederbörd. Ett annat gällde risker med förorenat vatten till bevattning.

Digitalisering fanns naturligtvis med och flera hade lyft hur kvinnor på landsbygden och inom lantbruket ska kunna få samma kompetens inom digitala och tekniska frågor som männen. Det är passande nog redan bestämt att det ska bli ett seminarium om digitalisering och utbildning i början av 2020.

Från flera håll kom också förslag som rörde arbetsmiljö och riskminimering för såväl familjelantbruk som för anställda. Innovativa lösningar kan utbytas över landsgränserna när det gäller anpassad eller nischad livsmedelsproduktion för olika konsumentgrupper som äldre eller personer med utländsk bakgrund.

Publicerades