Landsbygdsnätverket
En person ger tummen upp framför en datorskärm där ett digitalt möte pågår

Foto Picmonkey

EIP-Agri projektledarträff – fokus på marknadsintroduktion

Se innovationen ur kundens perspektiv. Fokus på Landsbygdsnätverkets digitala projektledarträff var hur innovationer sätts på marknaden. Nu finns en sammanställning av vad som kom fram under träffen.

– Det är viktigt att hela tiden se innovationen ur kundens perspektiv, sade Ulf Dackemark, innovationscoach, SmartAgri. Ta reda på varför kunden köper innovationen. Det är viktigare än hur du säljer.

Andra tips var att vara medveten om dina konkurrenter men fokusera på din egen tjänst eller produkt och tänk igenom prisstrategin och försäljningskanaler från början.

Uppmärksamma marknadsperspektivet

Agroväst och Landsbygdsnätverket bjöd in till årets projektledarträff den 20 januari där projektledare och andra som arbetar med EIP-Agri kunde lära av varandra och dela med sig av medgångar och utmaningar. Syftet med träffen var att uppmärksamma marknadsperspektivet i innovationsprojekt. Att förbereda sig för en marknadsintroduktion i tidigt skede ger ökade förutsättningar att lyckas. Träffen samlade 90 personer.

Marknadsplanen viktig

– Ansökningarna har ofta brister när det gäller marknadsplan, behovsstyrning och omvärldsanalys, vilket syns i en sammanställning över de vanligaste kompletteringsfrågorna som skickas ut inför våra beslutsmöten, sade Werner Hilliges, som är ledamot i den rådgivande kommittén som bedömer ansökningarna.

– Jordbruksverket har tagit fram nya checklistor till dem söker nya projekt för att det ska bli enklare att förstå vilken information vi behöver inför bedömningen, sade Lina Edvardsson, åtgärdsansvarig för EIP-Agri på Jordbruksverket. Under våren blir det också nya och tydligare frågor i ansökningsformuläret med mer fokus på marknadsintroduktion. Det behöver framgå i ansökan att innovationsidén verkligen täcker ett behov och har potential att nå marknaden.

Kunden i fokus

– Behåll marknadsperspektivet under hela utvecklingsarbetet, sade Kristina Anderback, Agroväst, som har erfarenhet av flera framgångsrika innovationsprojekt. Det är viktigt att tänka igenom idén ordentligt utifrån kundens behov och betalningsvilja.
Andra tips var att lägga tid på en väl genomarbetad aktivitetsplan och budget.

Många vittnar om att EIP-projekten kräver mycket administration både hos de sökande och hos myndigheten. Jordbruksverket kommer framöver att på olika sätt förenkla administrationen för båda parter.

– Försök att se ansökningsprocess och rapportering utifrån handläggarens perspektiv, så är det lättare att förstå och förhålla sig till de administrativa kraven, var Kristinas råd till andra projektledare.

Fler i processen

I gruppdiskussionerna påpekade flera att det är svårt att finansiera marknadsföringen. Jordbruksverket kräver att det ska finnas en tydlig plan för hur innovationsidén ska nå marknaden men EIP-Agri får inte finansiera marknadsföring. Därför kan det vara viktigt att ha med både tillverkare, marknadsförare och kunder tidigt i processen.

Här finns program, deltagarlista och presentationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från EIP-Agri projektledarträff den 20 januari.

Publicerades