Landsbygdsnätverket
Knut Wåhlsedt och Lennart Wikström

Knut Wåhlsedt och Lennart Wikström presenterade sitt projekt Ett verktyg för integrerad företagsledning inom lantbruket med flera näringar. Foto: Nilla Nilsdotter – Linde

EIP-Agri levererar

Give peas a chance, Platsspecifik ogräsbekämpning, BeeScanning, Arctic Winery, E-handelsplattform för närproducerade livsmedel och Lönsam renskötsel – det var några av de 27 innovationsprojekt som presenterades på seminariet som Landsbygdsnätverket arrangerade i samarbete med KSLA.

Av 100 deltagare var en fjärdedel företrädare för de olika projekten. Med var också alla handläggare på Jordbruksverket som arbetar med EIP-Agri och det nya innovationsstödet.

Seminariet var ett tillfälle för projektledare och handläggare att få träffa varandra. Det var också en mycket bra möjlighet för handläggarna att se vilka innovationer som skapats eller är på väg att bli klara. Innovationer som får stor betydelse för jordbruk, trädgårds- och rennäringen.

Viktiga delar

Seminarierubriken En revolutionerande innovationssatsning syftar framför allt på två unika saker: att det är 100 procents finansiering och att gruppen är en stark framgångsfaktor. Det poängterades i panelsamtalet av olika projektföreträdare. Det framgick att det är viktigt att välja samarbetspartners med omsorg. De får inte konkurrera, det ska vara kompletterande kompetenser och gruppen bör inte vara för stor. Den ska fungera tillsammans och dela ansvaret.

I ett annat panelsamtal lyftes vikten av att göra en nyhetsgranskning eller teknisk prövning i god tid så att inte redan befintliga patent blir till obehagliga överraskningar när det är dags att skydda idéen och gå ut på marknaden. Just inträdet på marknaden, att ha en genomtänkt plan för hur innovationen ska komma till användning hos många, var något som betonades flera gånger. Innovationsprocessen måste starta i ett kundbehov.

Hela seminariet går att se på KSLAs sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och projektpresentationerna finns under Godkända innovationsprojekt.

Publicerades