Landsbygdsnätverket
Rådgivande urvalskommittén

Från vänster till höger; Jan-Olof Puranen, Sophie Hagströmmer, Jan Eksvärd, Inger Ahldén, Malin Mohr, Per-Ove Persson och Jonas Brändström.

Det här är rådgivande urvalskommittén

Den rådgivande urvalskommittén läser alla ansökningar om genomförandestöd som kommer in och bedömer dem utifrån de fastställda urvalskriterierna. De bedömer bland annat innovationsidén, vilken nytta innovationen kommer att göra och för hur många, hur den ska spridas och komma till användning.

De tittar också på om innovationsgruppen har den kompetens och kapacitet som krävs. Och hur projektet ska genomföras och om kostnaderna är också relevanta. Alla delar ligger sedan till grund för Jordbruksverkets beslut för att godkänna eller inte. I vissa fall krävs kompletteringar innan ett formellt beslut kan fattas. Med i kommittén sitter;

  • Jan-Olof Puranen, f d VD Hushållningssällskapet Norrbotten – Västerbotten
  • Sophie Hagströmmer, Scope Advisory Capital
  • Jan Eksvärd, f d miljöchef på LRF
  • Inger Ahldén, Ideon Agro Food
  • Malin Mohr, IVA
  • Per-Ove Persson, Hushållningssällskapet Skaraborg
  • Jonas Brändström, Vinnova

Publicerades