Landsbygdsnätverket
EU-flaggan målad på tegelvägg

Foto Picmonkey

AKIS är ur ett EU-perspektiv

Nu finns det en ny webbsida som beskriver vad AKIS är ur ett EU-perspektiv. Där står bland annat att kunskap och innovation spelar en avgörande roll för att hjälpa lantbrukare och samhällen i landsbygder att möta nuvarande och framtida utmaningar

För att se till att relevanta personer blir anslutna och att kunskap delas mellan alla som använder och producerar den, behövs effektiva Agrara kunskaps och innovations system (AKIS) i hela EU. Detta kommer ytterligare att stödja utvecklingen av innovativa lösningar som fungerar i praktiken.

Läs mer på EU-kommissionens webbsida om EIP-Agri och AKIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades