Landsbygdsnätverket

Foto Lennart Asker

440 miljoner till nytänkande idéer inom jordbruk, trädgårdsnäring och rennäring

Över 440 miljoner kronor har beviljats i EIP-Agri innovationsstöd för nytänkande idéer under åren 2014–2022. Vanligast är idéer om att skapa nya tjänster och produkter som en del av en ny arbetsmetod. Det visar en ny uppföljning från Jordbruksverket.

Innovationsstödet är en del av EIP-Agri, en europeisk satsning för att skapa produktivitet och hållbarhet genom innovationer. Uppföljningen visar att projekten i stor utsträckning har haft nytänkande och originella idéer, men att det är för tidigt att se om de kommer leva kvar och ha en positiv påverkan på landsbygden.

Idéer för konkurrenskraft och diversifiering vanligast
Av allt innovationsstöd 2014–2022 har 82 procent gått till jordbrukssektorn, 14 procent till trädgårdssektorn och 5 procent till rennäringen. Inom alla tre sektorerna har de flesta idéerna kretsat kring konkurrenskraft, omstrukturering och diversifiering. Vanligast är idéer om att skapa nya tjänster och produkter som en del av en ny arbetsmetod.

Hälften av pengarna till västra och södra Sverige
Drygt hälften av innovationsstödet, 55 procent, har gått till Syd- och Västsverige. Här finns också 39 procent av Sveriges företag med primärproduktion inom jordbruk, trädgård och rennäring. De områden som har beviljats minst andel av stödet är Mellersta Norrland och norra Mellansverige. De har fått runt 1 procent vardera av det totala beviljade stödet.

Institut och bolag vanligast bland de som söker stöd
Det är oftast större institut och bolag som har sökt stöd för att genomföra innovationsprojekt. Projekten har ofta genomförts tillsammans med små eller mellanstora företag. Icke-statliga organisationer har varit minst representerade.

Vissa aktörer har varit ansvariga för flera ansökningar, vanligen etablerade forskningsinstitut, universitet och större bolag.

Läs mer i rapporten Innovationsstöd i landsbygdsprogrammet 2014–2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades