Landsbygdsnätverket

Foto: Calle Bredberg, Scandinav bildbyrå.

Webbinarium: Goda exempel på arbete med klimatanpassning på gårdsnivå

Välkommen till Landsbygdsnätverkets andra webbinarium på temat klimatanpassning i landsbygder. Tisdagen den 6 december kl. 13.00-15.00 får vi bland annat del av goda exempel från arbete med klimatanpassning på gårdsnivå,

Anmälan

Anmäl dig senast 1 december, genom att fylla i detta formulär  Länk till annan webbplats.(länken öppnas i ett nytt fönster).

Program tisdag 6 december, 13.00-15.00

  • Klimatanpassning i våra företag. Lantbrukare Henrik Svensson, Labbarps Gård.
  • Lantbrukare Andreas Måttgård, Måttgårds regenerativa.
  • Samordning för klimatanpassning, Karin De Beer, klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen i Värmland.
  • Rådgivning Klimatanpassning. Greppa Näringen, Jordbruksverket.
  • Introduktion till SMHI:s klimatscenariotjänst. Bodil Ståhl, projektledare, sakkunnig, Nationellt Kunskapscentrum för Klimatanpassning, SMHI.

Webbinariet hålls digitalt i Zoom, länken mejlas ut i god tid, till de föranmälda deltagarna.

Henrik Svensson driver Labbarps Gård utanför Jönköping tillsammans med sin bror. Mjölkproduktionen ihop med vallodling och naturbetesmarker står i fokus. Bröderna ser både 'för lite' och 'för mycket' nederbörd som utmaningar att anpassa sig till.

Andreas Måttgård


Andreas Måttgård
driver Måttgårds regenerativa i mellersta Halland. Stor del av fokus ligger på att skapa livskraftiga ekosystem med mycket biomassa och god tillväxt. Andreas har även erfarenhet av att arbeta förebyggande inför höga temperaturer.

Karin de Beer


Karin de Beer
är klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen Värmland. Hon ska berätta om hur Länsstyrelsernas uppdrag för arbetet med klimatanpassning ser ut, vilka utmaningar finns i Värmland och hur har Länsstyrelsen Värmland arbetat med dessa.

Bodil Ståhl


Bodil Ståhl
är projektledare och sakunnig klimatanpassning, vid SMHIs nationella kunskapscentrum för klimatanpassning. Här kan du läsa mer om Bodil: Nyfiken på Bodil Ståhl.


Mer information

Läs mer om Landsbygdsnätverket och arbetet med klimatanpassning i landsbygder, hösten 2022. Här kan du även ta del av material från tidigare föredrag / webbinarium.

Publicerades