Landsbygdsnätverket
Nyfiskade sillar ligger i en back på kajen

Foto PicMonkey

Viktigt steg mot nytt havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram

Jordbruksverket har nu lämnat det slutliga förslaget på nytt havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram till Näringsdepartementet. Det småskaliga kustnära fisket, vattenbruket och miljön står i fokus. En viktig målsättning är också att korta handläggningstiderna för den som söker stöd. Planen är att programmet ska kunna öppnas i december 2021.

Det svenska havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet är ett viktigt verktyg för att genomföra EU:s gemensamma fiskeripolitik.

Mer förädling och vattenbruk

De miljömässiga hållbarhetsaspekterna är centrala i Jordbruksverkets förslag. Programmet ska samtidigt bidra till att öka fiske- och vattenbruksföretagens konkurrenskraft och bevara levande kustsamhällen.

– Framöver ser vi att sätt att öka lönsamheten kan vara att förädla råvaran, eller att bredda sitt företag och sälja direkt till kund. Satsningarna på förädling och ökad vattenbruksproduktion i programmet stödjer också den svenska livsmedelsstrategin, säger Andreas Mattisson, biträdande avdelningschef på Jordbruk- och analysavdelningen.

Åtgärder för kortare handläggningstider

Det nya programmet ska innebära kortare handläggningstider för kunderna och minskade administrativa kostnader. Bland annat innehåller programmet färre stöd än det nuvarande, med färre villkor som också blir lättare att kontrollera. Ytterligare en åtgärd för att höja kompetensen och effektivisera handläggningen är att antalet handläggande myndigheter minskar, från 23 till 7.

Planerad start i december 2021

Regeringen äger det svenska havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet och beslutar om innehållet i det. Innan programmet kan träda i kraft ska det även godkännas av EU‑kommissionen.

Mer information

Läs mer om det nya havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades