Landsbygdsnätverket
En manlig fiskare plockar upp hummertinor

Foto: Stefan Isaksson, Scandinav.

Vad fick vi för pengarna i Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020? - En sammanställning av tidigare analyser

Lunchwebbinarium den 8 september

Stöden i havs- och fiskeriprogrammet har i stor utsträckning bidragit till de önskade effekterna. Samtidigt behöver handläggningen effektiviseras till innevarande period. Det konstaterar utvärderare från Sweco i en sammanställning som gjorts på uppdrag av Jordbruksverkets utvärderingssekretariat. I lunchwebbinariet den 8 september presenterade Anton Höglin från Sweco sina slutsatser.

I rapporten lyfts tidigare resultat och rekommendationer om havs- och fiskeriprogrammet och det är utifrån dem som utvärderarna gjort en samlad bedömning. De menar att stöden i stor utsträckning har gett effekt, bland annat genom minskade bifångster, höjd bränsleeffektivitet inom fisket och höjd produktion inom flera delar av vattenbruket.

Dessutom kan man i första försäljningsledet se både ökad volym och ökat värde för fiske- och vattenbruksprodukter.

Samtidigt menar utvärderarna att handläggningen av ansökningar om stöd är en orsak till bristande effektivitet i programmet. Dessutom uppmanar man Jordbruksverket att mer systematiskt jobba med lärande utvärderingar för att utveckla programmet under programperioden.

Mer information

Utvärderarnas rapport finns nu att läsa på Jordbruksverkets webb:
Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades