Landsbygdsnätverket
Kollagebild: Porträtt Sofia Björnsson samt en traktor på en åker.

Sofia Björnsson, LRF, uppmanar Landsbygdsnätverkets medlemmar att ta chansen att påverka kommande utvärderingar av strategiska planen. Foto: LRF samt Thomas Adolfsén, Scandinav.

Workshop: Tyck till om kommande utvärderingar

Den 18 oktober bjuder Jordbruksverkets utvärderingssekretariat och Landsbygdsnätverket tillsammans in till en workshop om kommande utvärderingar av den strategiska planen. Du som är medlem i Landsbygdsnätverket är särskilt inbjuden att komma med dina synpunkter.

Sofia Björnsson, LRF, är vice ordförande i Landsbygdsnätverkets styrgrupp. Hon menar att workshoppen är en bra möjlighet att komma med inspel om politikens utveckling.

– Det här är ett tillfälle för att påverka vilka utvärderingar som ska göras och hur de ska vara relevanta för utvecklingen av politiken. Det är också ett tillfälle att öka sin förståelse och lära av andra. CAP omfattar väldigt mycket pengar, och det är viktigt att visa hur dessa pengar gör nytta för runt om i landet, säger hon.

Programmet för workshopen, som finns på den här sidan, innehåller bland annat diskussioner om vilka utvärderingar av strategiska planen som behöver göras och hur utvärderingarna kan bli bättre och ge användbara resultat.

Hur borde utvärderingarna utformas framöver, tycker du?
– Om man vill ha god spridning är det bra om resultaten presenteras på ett enkelt sätt - sedan kan de som är intresserade läsa mer i en längre rapport, säger Sofia Björnsson.

– Förhoppningsvis kan utvärderingar göra att politiken utformas och genomförs på ännu bättre sätt framöver, och att lantbrukare och andra som söker CAP-ersättningar får bra idéer och inspireras av andra till utveckling av sitt företag, sin innovation, sin idé, sitt samarbete eller något annat, säger hon.

Mer information

All information om workshopen finns i länken nedan:
Workshop: Tyck till om kommande utvärderingar av strategiska planen

Publicerades