Landsbygdsnätverket
Anna-Caren Sätherberg, landsbygdsminister.

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg. Foto från den digitalt sända presskonferensen om regeringens beslut om strategisk plan för den nationella jordbrukspolitiken 2023-2027.

Sveriges strategiska plan är färdig att skickas till EU-kommissionen

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg stod framför Lovö prästgårds ladugård och tog emot media, samtidigt som hon berättade att regeringen idag fattat beslut om förslaget till Sveriges strategiska plan för jordbrukspolitiken för perioden 2023 till 2027.

I den strategiska planen kopplas EU:s mål inom jordbrukspolitiken samman med Sveriges nationella politik.

– Sverige ska ha levande och livskraftiga landsbygder med konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk. Vi ska öka takten i klimatomställningen, se flera jobb i hela landet, öka lönsamheten på gårdsnivå och öka exporten av svensk mat till resten av världen, poängterade Anna-Caren Sätherberg.

Totalt omfattar den strategiska planen drygt 60 miljarder kronor där 45 miljarder kronor är medel från EU och 15 miljarder kronor är svensk finansiering. Utöver dessa medel satsar regeringen cirka 4,3 miljarder kronor på nationella insatser för jordbruket, miljön och utvecklingen av Sveriges landsbygder under samma period.

Några av de förändringar som lyfts fram, i jämförelse med nuvarande plan, är att fokus på unga och aktiva jordbrukare ökar och att kopplingen till livsmedelsstrategin blir tydligare där åtgärderna bland annat syftar till att öka den svenska livsmedelsproduktionen, öka sysselsättningen och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås.

Utöver fokus på generationsväxling, med höjd stödnivå för start- och inkomststöd för unga jordbrukare, införs ett nytt investeringsstöd för diversifiering och utveckling av livsmedelskedjan. Även Leader kommer fortsatt kunna ta del av stöd för landsbygdsutveckling, som en del av i åtgärderna i den strategiska planen. Detta är ett led i att nå målen att förbättra den socioekonomiska strukturen i landsbygdsområden, vilket också är ett av målen för den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU.

Vissa av dagens stödformer kommer från och med 2023 att hanteras som nationella stödformer istället för att ingå i den strategiska planen. Det gäller bland annat bredbandsstödet som stärks med tre miljarder kronor under femårsperioden och som kommer hanteras enbart nationellt från och med 2023. Framöver kommer också stödet till kommersiell service att finansieras enbart nationellt och finansieringen kommer att stärkas.

– Det är en plan med många detaljer som vi kommer att skicka till EU-kommissionen, sade Anna-Caren Sätherberg och hon betonade än en gång budskapet om att Sverige ska ha levande och livskraftiga landsbygder med konkurrenskraftigt och miljömässigt hållbart jordbruk. Det svenska jordbruket, som vi har så många anledningar att vara stolta över, bidrar inte bara med den goda maten utan också till landsbygdsutveckling, klimatomställning och skapandet av gröna jobb.

Avslutningsvis tackade landsbygdsministern alla som har deltagit i arbetet med den strategiska planen.

– Det är många organisationer, myndigheter och de politiska partierna som tillsammans sett till att vi nu har en plan på plats! sade Anna-Caren Sätherberg.

Den strategiska planen innehåller också skrivningar om fortsatt nätverkande för den gemensamma jordbrukspolitiken.

– En utgångspunkt är att bygga vidare på de erfarenheter som vi har i vårt nuvarande landsbygdsnätverk. Vad detta innebär i praktiken kommer vi att återkomma till, säger Landsbygdsnätverkets kanslichef Maria Gustafsson.

Vill du veta mer?

Den 26 januari 2022, kl. 09.30-12.30 bjuder Regeringskansliet in till ett sakråd om den gemensamma jordbrukspolitiken för att informera om åtgärderna och svara på frågor. Berörda organisationer och myndigheter får inbjudan inom kort.

I början av 2022 kommer Landsbygdsnätverket att erbjuda möjlighet till fördjupning för de som vill veta mer om den strategiska planen, genom ett avsnitt i Podden Landet och ett extrainsatt webbinarium i serien Landet lär. Landsbygdsnätverket ber att få återkomma med mer information om detta, i våra ordinarie kanaler såsom webb och nyhetsbrev.

Mer om Sveriges strategiska plan

Regeringen: Läs mer på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.. Här går det att ta del av regeringens pressmeddelande och den inspelade presskonferensen. Här kommer också dokumentet Sveriges strategiska plan för jordbrukspolitiken 2023­2027 att publiceras inom kort.

Jordbruksverket: Läs mer om jordbrukspolitiken från 2023 Länk till annan webbplats. på Jordbruksverkets webbplats. I Jordbruksverkets pressrum kan du även ta del av pressmeddelandet Milstolpe för nya stöd och ersättningar till jordbruk och landsbygd från 2023 Länk till annan webbplats..

Landsbygdsnätverket:Landsbygdsnätverkets webbplats Länk till annan webbplats. finns också information om den nationella strategiska planen.

Publicerades