Landsbygdsnätverket
Näringsminister Ibrahim Baylan presenterar budgetpropositionen 2022. Han har grå kavaj och vit skjorta på sig.

Näringsminister Ibrahim Baylan presenterar budgetpropositionen 2022. Foto Regeringskansliet

Stora satsningar på landsbygden i regeringens budgetproposition

Totalt 28,5 miljarder kronor, alltså 5,7 miljarder kronor per programår, föreslås för åren 2023-2027. Vid en pressträff på Bjelkesta gård vid Örsundsbro presenterade näringsminister Ibrahim Baylan och infrastrukturminister Tomas Eneroth landsbygdssatsningar inom budgetpropositionen 2022.

Regeringen vill med sin budgetproposition att Sverige ska ha levande och livskraftiga landsbygder med ett konkurrenskraftigt och miljömässigt hållbart jordbruk. Det handlar om åtgärder inom den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare och kompletterande nationella åtgärder. I totalbeloppet 8,5 miljarder kronor ingår EU-medel och svenska medel tillförda i tidigare budgetpropositioner och som tillförs i denna budgetproposition.

– Hela Sveriges potential ska användas. Stora satsningar på en levande och växande landsbygd. En av de största satsningarna är ett kraftfullt paket riktat mot landets jordbrukare. Vi kommer satsa stort på fler jobb och hållbar utveckling i hela vårt land. Vi ska säkra tillgången till välfärd och service såväl i landsbygd som i våra städer, sa näringsminister Ibrahim Baylan.

Det här tror vi kommer bidra till ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk.

Mer pengar till bredband

I Budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen att det satsas ytterligare 500 miljoner kronor år 2022 på utbyggnaden av bredband i hela landet. Tillsammans med tidigare beslutade medel kommer totalt 1,3 miljarder kronor kunna fördelas till utbyggnaden av bredband i glesbefolkade områden år 2022.

Utöver bredbandssatsningen finns ett flertal andra områden som omfattas såsom stöd till kommuner med särskilda utmaningar, vägunderhåll, driftstöd till dagligvarubutiker med mera.

Vill du läsa mer?

Hela förslaget finns att läsa på regeringens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades