Landsbygdsnätverket
Kollage med porträttbilder på: Jennie Nilsson, Jossefina Syssner, Anders Andersson, Malin Rönnblom, Gunilla Nordlöf, Anders Knape, Christina Nordin, Ilko Corkovic.

Programmet klart för nationella landsbygdsträffen

Landsbygdsministern Jennie Nilsson, forskaren Josefina Syssner och kommunchefen Anders Andersson. Det är några av gästerna på den digitala nationella landsbygdsträffen den 10 februari.

Den 10 februari 2021 arrangerar Tillväxtverket och Landsbygdsnätverket i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner den Nationella Landsbygdsträffen. Träffen är helt digital. Programmet, som nu är klart, innehåller bland annat inspirerande föreläsningar, panelsamtal och gruppdiskussioner. Träffen gästas av bland andra landsbygdsminister Jennie Nilsson, SKR:s ordförande Anders Knape, generaldirektörerna från Jordbruksverket och Tillväxtverket samt flera forskare och företrädare för kommuner och regioner.

Träffen arrangeras tillsammans med länsstyrelser och regioner och riktar sig till dig som är möjliggörare för landsbygdsutveckling på lokal, kommunal, regional eller nationell nivå. Under dagen lyfter vi de innovativa landsbygderna, utvecklingskraften och hur vi tillsammans möter framtiden.

Publicerades