Landsbygdsnätverket
Kollage med tre bilder. Från vänster: Ett bi vid en blomma, en drönare över ett fält och en kvinna som plockar grönsaker.

Foto: Sander Meertins, Ivan River och Christian Ferm/Scandinav.

Ny plan klar - så nätverkar vi 2023-2024

Landsbygdsnätverkets styrgrupp har beslutat om en ny aktivitetsplan för 2023-2024. Bland de prioriterade områdena finns hållbara livsmedelssystem, landsbygdsutveckling genom Leader samt att nätverket ska bistå i förvaltningen av programmen.

Till grund för aktivitetsplanen finns den framtidsdialog som den föregående strygruppen genomförde under 2022. En av ledamöterna som höll i den är Sofia Björnsson, som representerar LRF i styrgruppen.

– En fråga som dök upp flera gånger i famtidsdialogen var den om hur nätverket kan jobba med de gröna näringarnas attraktionskraft, och det har vi tydligt tagit med i den nya aktivitetsplanen, säger hon.

Bidrar till oväntade möten

Hon betonar också nätverkets viktiga roll att förmedla nya kontakter som annars inte hade skapats.

– Flera aktörer lyfte att nätverket kan bidra till oväntade möten och att man träffar och samarbetar med organisationer och personer som man inte vanligtvis samarbetar med. Nätverket som en neutral plattform ger ju stora möjligheter till oväntade möten.

Hur ser du på de framtida insatserna som ökar samspelet mellan lönsamhet och miljö och klimat?

– Jag har lett arbetsgruppen för miljö och klimat under senare år och deltagarna i den gruppen har upplevt det som en begränsning att vi inte också haft fokus på lönsamhetsfrågor. Förhoppningsvis kan den nya aktivitetsplanen ge smörjmedel till att jobba bredare med frågorna.

Satsningar på kunskap och innovation

Jørgen Korning representerar forskningsinstitutet RISE, som är ny som medlem i styrgruppen. Han är dessutom aktiv i AKIS-arbetet inom nätverket. I den nya aktivitetsplanen ser han särskilt fram emot satsningarna på kunskapsutveckling och innovation, som han ser som avgörande för utvecklingen av landsbygden som en plats för företagande och att leva på.

– Utmaningen är ofta att innovation inte når landsbygden och jordbrukaren på ett användbart sätt. Samtidigt behöver vi hantera målkonflikter mellan konkurrenskraft, miljö, biologisk mångfald, klimat, med flera och fokusera på att skapa synergier där det är möjligt, säger han.

– Det blir jättespännande att samarbeta i Landsbygdsnätverket om detta och ge inspiration till landsbygden, organisationer, företag och myndigheter.

Kanslichef Maria Gustafsson ser positivt på att den nya aktivitetsplanen är på plats. Hon ser särskilt fram emot arbetet med att bidra till samverkan mellan olika sektorer.

– Styrgruppen är angelägen om att nätverksaktiviteterna ska bidra till synergier mellan de gröna och blå näringarna samt annan landsbygdsutveckling. Den betonar också att ungas delaktighet är viktig i alla delar av verksamheten, säger hon.

Mer information

Läs aktivitetsplanen i länken nedan:
Aktivitetsplan 2023-2024

Publicerades