Landsbygdsnätverket
Eva Sundberg, projektledare för MATtanken

Nyfiken på MATtanken - Eva Sundberg

Du är projektledare för MATtanken. Vilka är de viktigaste frågorna att jobba med just nu?

– Att lyfta fram offentliga måltider i rampljuset är fortsatt den viktigaste frågan. Trots stark utveckling de senaste decennierna tror vi att många bär på en - om inte förlegad så i alla fall väldigt snäv bild av vad offentliga måltider bidrar med varje dag. Det finns en stor outnyttjad potential för att använda måltiderna som förändrande samhällskraft, måltider som vi årligen bekostar med cirka 30 miljarder av våra skattepengar.

– Det finns mycket att göra när det gäller att bidra med kunskap om hållbara offentliga måltider i olika sammanhang. Beslut som rör offentliga måltider fattas alltför ofta utan att personer med expertkunskap och erfarenhet från offentlig måltidsverksamhet involveras, på både strategisk och operativ nivå. En utmaning för att få till hållbara offentliga måltider är att de initiativ som tas ofta kräver förvaltnings- och sektorsövergripande förankring. Aktörer från många sektorer, exempelvis näringsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, folkhälsa och krisberedskap behöver samlas för att tillsammans belysa framtidens hållbara offentliga måltider.

– MATanken har fortsatt en viktig roll att fylla för att bidra till att sprida kunskap och inspiration, lyfta goda exempel och skapa nätverk där aktörer i hela kedjan finns med, det gäller såväl de blå som de gröna näringarna.

Vad är på gång framåt?

– MATtanken laddar för att genomföra ett pilotprojekt kring kontinuerlig statistikinsamling över livsmedelsinköp till den offentliga sektorn år 2022. Vi har ansökt om medel för detta och om ansökan beviljas kommer detta att vara ett viktigt fokus framöver med förberedelser för implementering i full skala 2023-2024.

– I början på året har MATtanken ett uppdrag att koordinera fyra tematräffar som vänder sig till kommuner och regioner i ett nystartat nätverk för erfarenhetsutbyte, inom ramen för projektet Ett nytt recept för skolmåltider, som samordnas av Livsmedelsverket och finansieras av Vinnova. Syftet med träffarna är att sprida goda exempel och att skapa nätverk mellan organisationer som är intresserade av liknande arbetssätt.

– 2022 koordinera MATtanken Offentliga måltidens dag för tredje året i rad. Bakom oss finns två framgångsrika firanden tillsammans med Sveriges offentliga måltidsorganisationer. Utmaningen är nu att förnya konceptet tillräckligt så att de som varit med tidigare år (171 kommuner och 9 regioner medverkade 2021) fortsatt vill haka på, samtidigt som vi lockar fler att anmäla sina arrangemang. Torsdagen den 20 oktober genomförs den 2022 och under våren kommer vi berätta mer om årets firande, samt öppna för anmälan. www.mattanken.se/omd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

– Genom vårt nya koncept Studio MATtanken, sista fredagen varje månad kl. 8.30-09.15, kan alla som vill vara med och lyssna på och delta i samtal om våra angelägna offentliga måltider haka på. Vi hade premiär i höstas och under våren hoppas vi att kunna etablera Studio MATtanken som ett vattenhål dit man alltid kan söka sig om man vill veta mer om, och vara en del av, vad som är på gång i de offentliga måltidernas framkant.

– MATtankens arbete med att främja vildsvinskött i offentliga kök fortsätter. I vårt så kallade vildsvinsnätverk finns mer än 150 medlemmar som är intresserade av att på olika sätt vara med och belysa hur offentliga kök kan använda denna, för offentliga kök, relativt nya råvara.

– MATtanken fortsätter också att ett par gånger per termin tillsammans med andra aktörer att anordna så kallade regionala temadagar eller upphandlingsdagar på olika håll i landet. Dessa dagar ger tillfälle till kunskapsutbyte och inspiration kring frågor som rör livsmedel som används i offentlig sektor. Målgrupp är oftast de som är involverade i planering och upphandling av offentliga måltider. Syftet är förutom nätverkande och inspiration att ge möjlighet till ökad kunskap om svensk livsmedelsproduktion - som på sikt leder till att det tillagas mer hållbar mat med svenska livsmedel i offentliga kök.

Om du får lyfta tre delar som projektet har bidragit med, vad skulle det bli?

Expertisen. MATtanken har etablerats som en aktör som många har förtroende för i offentliga måltidssverige. MATtankens kunskaper och kompetens efterfrågas som expertis i olika sammanhang. Många har också tagit del av och medverkat i MATtankens webbinarier och kunskapsartiklar, samt deltagit i träffar i olika sammanhang som vi tagit initiativ till eller medverkat i.

Mötesplatsen. MATtanken är en arena för nätverkande för kunskaps- och erfarenhetsutbyten där man inspireras och lär av varandra i frågor som rör offentliga måltider. Deltar gör offentliga måltidsverksamheter, i vilka det arbetar 35 000 personer runt om i landet - tillsammans med aktörer i hela kedjan från jord till bord.

Synliggörandet. Ett exempel är initiativet att koordinera Offentliga måltidens dag, som har fallit mycket väl ut. Offentliga måltidens dag, den tredje torsdagen i oktober varje år, är ett firande som vi tror har kommit för att stanna.

Vad hoppas ni på att det ska leda till?

– Att fler får upp ögonen för de offentliga måltidernas betydelse. Detta skulle kunna leda till nya prioriteringar och att potentialen i de offentliga måltiderna tas tillvara på ett bättre sätt och fullt ut. Offentliga måltider ska så klart mätta magar, men vi behöver förstå att kraften i att de samtidigt bidrar exempelvis till struktur och trygghet för de unga och att de minskar ensamhet och förebygger undernäring bland äldre.

– Offentliga måltider är dessutom en strategisk fråga som kan göra avgörande skillnad i arbetet för att främja god folkhälsa, nå målen i Agenda 2030, stärka svensk matproduktion och öka beredskapen för kriser.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon som jobbar med MATtanken? Klicka på länken nedanför.

Till kontaktsidan Öppnas i nytt fönster.

Publicerades