Landsbygdsnätverket

Nu är vi igång med framtidsdialogen

Just nu pågår Landsbygdsnätverkets framtidsdialog inför planeringen av de gemensamma insatserna i nätverket 2023-2024. Alla medlemmar i Landsbygdsnätverket är inbjudna till framtidsdialogen och har blivit ombedda att svara på en enkät med frågor om behov och prioriteringar.

Enkäten är öppen fram till den 30 juni. Vill du ha del av enkäten, eller har frågor om framtidsdialogen? Kontakta samordnare Veronica Andrén, veronica.andren@jordbruksverket.se

Här kan du läsa om Landsbygdsnätverkets framtidsdialog.

 

Publicerades