Landsbygdsnätverket
Vit text mot grön färgplatta: Ta dig an en utmaning.

Det nya arbetssättet Utmaningsdriven nätverksprocess, är en process som är indelad i fem steg.

Medlemserbjudande: Ta dig an en utmaning

Har du och din organisation en utmaning som ni behöver lösa ihop med andra organisationer och myndigheter? Är det svårt att hitta tiden och pengarna för att samla ihop de aktörer som behövs för att lösa utmaningen? Ligger utmaningen inom ramen för vad vi tillsammans ska främja genom Landsbygdsnätverket?

Landsbygdsnätverkets styrgrupp har avsatt resurser för att möjliggöra vårt nya arbetssätt som vi kallar Utmaningsdriven nätverksprocess. Processen är indelad i fem steg.

Här hittar du all information om Ta dig an en utmaning! 

Publicerades