Landsbygdsnätverket

Projektledare Eva Sundberg kavlar upp ärmarna för att dra igång arbetet med Silo.

MATtanken-projektet har fått medel för nya satsningar

I mitten av mars kom beskedet om att MATtanken som drivs av Landsbygdsnätverket har beviljats medel för fortsatt arbete. Vi inleder med att i år starta upp projektet Silo, Statistikinsamling av livsmedelsinköp i offentlig sektor, berättar projektledare Eva Sundberg.

– Silo är ett projekt som kommer göra stor skillnad för möjligheten att följa utvecklingen av hållbar konsumtion i offentlig sektor, säger Eva. Genom Silo kommer vi att få svart på vitt, exempelvis var maten kommer ifrån och hur mycket som köps in av olika livsmedelsgrupper, till landets kommuner och regioner.

Fröet till Silo-projektet såddes i regeringens andra handlingsplan för livsmedelsstrategin, där Jordbruksverket 2020 fick i uppdrag att göra en studie för hållbara livsmedelssystem. I slutrapporten ingick ett förslag om förbättrad statistik över inköp av livsmedel i offentlig sektor (läs MATtankens nyhet Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. här). I mars 2022 kom beskedet att MATtanken beviljats medel från EU:s Landsbygdsprogram för att starta och driva Silo-projektet (läs mer om finansieringen här Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.).

MATtankens Eva Sundberg är glad över pengarna och står redo med uppkavlade ärmar. Det är ett omfattande arbete som nu startar upp.

– Arbetet med statistikinsamlingen bygger på samverkan och att ett stort antal aktörer engagerar sig redan från början. Nu lägger vi en stadig grund och förfinar sedan i takt med att vi går framåt. Ju fler som engagerar sig tidigt och är med och ger kloka inspel – ju bättre kommer resultatet att bli.

Utöver arbetet med Silo-projektet kommer de beviljade medlen att användas för att driva MATtanken 2.0, åren 2023-2024.

– Vi tar med oss allt vi lärt oss i MATtanken-arbetet hittills och fortsätter att vara en mötesplats som bidrar till ökade kunskaper om offentliga måltider, samt ökad kvalitet och hållbar utveckling. På sikt bidrar detta i sin tur till måluppfyllelse inom områden som nationella livsmedelsstrategin, genomförandet av handlingsplanen för Agenda 2030, de nationella miljömålen, folkhälsoarbetet och ökad försörjningsförmåga, säger Eva.


Följ Silo-projektet via MATtanken.se

Läs MATtankens nyhet med inbjudan till en digital frågestund den 28 april, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på MATtankens webbplats.

Publicerades