Landsbygdsnätverket
Logotyper för finansiering genom EU

Logotyper för EU-finansierat stöd 2021-2027

Visste du att det är nya logotyper som gäller för kommande år? När du informerar om ditt projekt eller din investering ska det framgå att pengarna kommer från EU. Det ska finnas en EU-logotyp som består av EU-flaggan tillsammans med en text. EU-logotypen ska alltid vara synlig och ha en framträdande plats.

­Under perioden 2021–2027 finns det inte lägre krav på att använda olika logotyper för olika fonder. Du som får stöd från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden 2021–2027 eller Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2023–2027 ska använda en och samma logotyp. Inga särskilda logotyper för Leader behövs.

Tänk på det här

  • Om ditt projekt eller din investering får stöd från EU ska du använda logotypen med undertexten Medfinansieras av Europeiska unionen (Co-funded by the European Union).
  • Logotyperna finns på alla EU-språk. Om ditt projekt eller din investering vänder sig till en internationell marknad använder du den engelska varianten, annars är det den svenska som är standard.
  • Om andra logotyper förekommer, utöver EU-logotypen, ska EU-logotypen visas i minst samma storlek, till höjd eller bredd, som den största av de andra logotyperna.
  • EU-logotypen får inte ändras eller slås samman med andra grafiska element eller texter.
  • Utöver EU-logotypen får ingen annan symbol eller logotyp användas för att visa på stödet från EU.

Logotyper för nedladdning (EU-kommissionens webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du hittar också logotyperna med svensk text på Tillväxtverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades