Landsbygdsnätverket
Bilden visar ett fiskeläger med röda stugor och fiskebåtar

Foto Ingmar Elofsson

Läget i havs- och fiskeriprogrammet

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet har nyligen haft sitt höstmöte. Då presenterades den återkommande lägesrapporten, som beskriver hur pengarna i programmet har använts, det vill säga hur mycket av de budgeterade medlen som har beviljats till olika investeringar och projekt, hur mycket som också har betalats ut och hur mycket som är kvar att fördela.

Av budgeten har 89 procent redan beviljats till olika insatser. Allt har inte hunnit betalas ut både på grund av att investeringarna eller projekten inte är färdiga men också för att det är en viss handläggningstid för att genomföra utbetalningarna. Av den totala budgeten har 62 procent betalats ut.

Det finns några av åtgärderna i programmet som ligger lite efter och takten i utbetalningarna behöver öka ytterligare. Men på det stora hela innebär det att det svenska programmet ligger väl i linje med genomförandet och att vi kommer klara de ekonomiska målen i tid.

För mer detaljerad information om programmet se gärna på Jordbruksverkets webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades