Landsbygdsnätverket
Anita Persson från Hörby syns i halvbild

Foto Privat

Hon får årets Landsbygdsstipendium

I år gick Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens landsbygdsstipendium till Lantmästare Anita Persson i Hörby. Landsbygdsstipendiet delas ut ur Stiftelsen Hem i Sverige-fonden och utgörs av en penningsumma, avsett att användas för studieresor inom ämnesområdet landsbygdsutveckling, och ett diplom.

Anita Persson har ett mångårigt och stort engagemang för hållbar livsmedelsproduktion. Hon har genom sin initiativkraft och sin förmåga att skapa nätverk med såväl universitet och myndigheter som olika livsmedelskluster ökat intresset för de gröna näringarna och bidragit till en positiv utveckling för många lantbruksföretag och därmed också för en levande landsbygd.

Motivering

Anita Persson är lantmästare och arbetar som företagsutvecklare på LRF Skåne. På LRF är hon för närvarande koordinator för frågor om livsmedel och har tidigare bland annat varit samordnare för vildsvinsfrågor. Genom arbetet som produktionsrådgivare vid Swedish Meats och som ordförande i Sveriges Nötköttsproducenter har Anita Persson kraftfullt bidragit till att nötköttsföretag såväl regionalt som nationellt fått en positiv utveckling.

Hon bedriver också nötköttsproduktion på den egna gården. Anita Persson har ett stort engagemang för animalieproduktion på naturbetesmarker, för ekosystemtjänster och för kretsloppstänkande där växtodling och djurhållning är beroende av varandra. Hon lyfter fram de möjligheter som finns på landsbygden för enskilda företag att producera livsmedel och andra produkter och tjänster utifrån deras förutsättningar. I många sammanhang tydliggör och marknadsför hon också lantbruksföretagens och landsbygdens betydelse för en hållbar utveckling.

Publicerades