Landsbygdsnätverket
Hans-Olof Stålgren

Hallå där, Hans-Olof Stålgren

Du är ordförande i vår arbetsgrupp för fiske och vattenbruk. Vilka är de viktigaste frågorna som ni jobbar med just nu?

- Kampanjen Hållbart från norr till söder om hållbart vattenbruk i olika delar av Sverige. Det är en webbinarieserie i fyra delar och ett avslutande samtal om ämnet med representanter från politik, regeringskansli och myndigheter den 2 december. Vi har också informationsinitiativet ”Visste du att… om fiske och vattenbruk”. Här tar vi fram informationsmaterial om de vanligaste missuppfattningarna och kunskapsluckorna om svenskt fiske och vattenbruk.

- Vi håller också på med informationsskriften ”Fisk och fiske – vad är det som gäller?” En uppdaterad version av en informationssamling om regler och krav kring de blå näringarna publiceras i oktober.

- Samtidigt planerar vi två konferenser: ”Kustfiskarelyftet”, som är en digital konferens om situationen för det kustnära fisket i Bottenhavet, och ”Östersjöfiske 2020” som har fokus på fiske i Östersjön, nu och i framtiden

Vad hoppas ni på att det ska leda till?

- En ökad kunskap generellt om fiske och vattenbruk samt om vilka bra och hållbara livsmedel som svenskt fiske och vattenbruk kan leverera nationellt och internationellt. Vi vill också bidra till ökad kunskap och medvetenhet hos beslutsfattare om det kustnära fiskets förutsättningar och problem.

Vad är på gång framåt?

- Rapporten om det kustnära yrkesfiskets värde för turismen i kustfiskekommuner. Sedan har vi också ett antal populärvetenskapliga artiklar om bra sjömat (policy briefs) i samarbete med RISE. I januari 2021 ordnar vi en Leaderträff med erfarenhetsutbyte om fiske och vattenbruk. Samtidigt håller vi på att utvärdera de projekt som drivit sedan 2016 inom vilka alla aktiviteter hör hemma.

Om du får lyfta tre delar som gruppen bidragit med, vad skulle det bli?

- För det första har vi skapat neutrala arenor för samtal mellan aktörer och organisationer inom fiske och vattenbruk. Det andra är att vi aktivt har bidragit till genomförandet av flera viktiga konferenser och seminarier, både fysiska och digitala, i samarbete med andra organisationer och forskningsinstitut. Och för det tredje har vi medverkat till och finansierat flera forskningsrapporter som belyser olika delar av yrkesfiskets samhällsbetydelse.

Publicerades