Landsbygdsnätverket
Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Hallå där, Anna-Caren Sätherberg

Du är ny landsbygdsminister sedan den 30 november med ansvar för landsbygd, livsmedel och areella näringar. Har du någon hälsning till landsbygdssverige och de 123 organisationerna och myndigheterna i Landsbygdsnätverket?

– Jag är superstolt över att vara landsbygdsminister i en regering som ser hela landet och som gör vad som krävs för att hela Sveriges möjligheter tas till vara. Jag brinner för landsbygdsfrågorna och för att alla som bor i Sverige, på landsbygden och i städerna, ska känna framtidstro och trygghet. Som minister ser jag fram emot att jobba för att alla möjligheter som finns på Sveriges landsbygder tas tillvara!

Vad kommer bli din viktigaste fråga under året som kommer?

– Att jobba stenhårt, inte bara under det här året, för att förbättra vardagen för oss som bor på landsbygden, för starka gröna näringar och för att hela Sverige ska hålla ihop. Vi ska öka takten i klimatomställningen och vi vill se gröna jobb i hela landet.


Vilka möjligheter och hinder ser du för utvecklingen framåt? Hur kan eventuella hinder undanröjas?

– Det finns hur mycket möjligheter som helst på Sveriges landsbygder, för företagande, för klimatomställning, och för alla oss som bor där. Samtidigt vet jag att det finns utmaningar. Sverige är fantastiskt, men Sverige kan bättre. Som jämtlänning vet jag hur till exempel potthåll och bristande service påverkar människors vardag, och jag kommer att jobba hårt för oss på landsbygden. Framöver tror jag att samarbete är en nyckel till framgång, och ser fram emot att ha en dialog kring hur vi gemensamt kan jobba för att ta tillvara alla möjligheter som finns på Sveriges landsbygder. Förutsättningarna ser olika ut i olika delar av landet. Detta måste vi politiker ha med oss.


Du var en av ledamöterna i landsbygdskommittén, är det någon av de 75 förslagen till åtgärder som ännu inte förverkligats och som du nu vill damma av?

– Det finns delar i landsbygdskommitténs förslag som inte har genomförts, men med tiden har vi också sett att det är nya förslag som behövs när utvecklingen går framåt och förutsättningarna ser annorlunda ut.

Mer information

Mer information och kontaktuppgifter till landsbygdsministern hittar du på regeringens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades