Landsbygdsnätverket

Fullsatt när vi lyfter kraften i Sveriges landsbygder

Många vill vara med och lyfta innovationskraften i landsbygderna. Den 10 februari samlar den Nationella landsbygdsträffen 500 möjliggörare från lokal nivå till nationell. Landsbygdsminister Jennie Nilsson är en av dem.

Landsbygdsnätverket och Tillväxtverket står som värdar tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner. Tillsammans är också det ord som genomsyrar hela programmet.

- Där det uppstår förnyelse och livskraftiga landsbygder är gott samarbete ofta framgångsfaktorn, säger Maria Gustafsson, verksamhetsledare på Landsbygdsnätverket, ett nätverk med över 100 organisationer och myndigheter som på olika sätt har betydelse för landsbygdsutveckling.

Programmet tar med deltagarna, genom tematiska gruppdiskussioner, till bland annat Resele, Södra Möckleby och Fyrbodal. Där finns forskare, utvecklare och politiker. En av programpunkterna heter Från Eda till världen och placerar de små platserna i de stora sammanhangen. Här finns framtidens hållbara och innovativa lösningar och dem vill vi lyfta fram.

- Att vi tar tillvara utvecklingskraften i Sveriges landsbygder är naturligtvis viktigast för de människor och företag som bor och verkar där. Men den kraften kan också vara avgörande för att hitta framtidens lösningar på utmaningar som är gemensamma för hela landet, till exempel mat och energi, säger Klas Fritzon, som är koordinator för Tillväxtverkets uppdrag inom den sammanhållna landsbygdspolitiken.

För att bryta ner de globala frågorna till lösningar för den plats där deltagarna bor, möts varje region/län i ett särskilt digitalt möte, som är inbyggt i programmet.

Publicerades