Landsbygdsnätverket

Foto från Offentliga måltidens dag 2020 i Mjölby kommun.

Förslag på åtgärder för utveckling av mer hållbara livsmedelssystem

Mer medel till myndigheter för att ta fram och sprida information till företag och konsumenter om vilka livsmedel som kan räknas som hållbara. Förbättrad statistik över inköp av livsmedel till vård, skola och omsorg, för att kunna följa upp hur hållbar konsumtionen är i offentlig sektor. Detta är två av de förslag som lyfts fram i Jordbruksverkets nya rapport Hållbara livsmedelssystem – definition, pågående initiativ och förslag på åtgärder.

Många vill äta hållbart producerad mat. För att kunna göra det måste livsmedelssystemen vara hållbara. Jordbruksverket har gjort en kartläggning av de initiativ som pågår på området och lämnar förslag på åtgärder i sin nya rapport.

Publicerades