Landsbygdsnätverket
Illustration med hus och texten Smarta landsbygder.

Digital workshop gav nya idéer om smarta landsbygder

Mer uppsökande verksamhet, tydligare ingångar i regionen och mer samspel. Det var några slutsatser från deltagarna på en workshop om att stötta Smarta landsbygder.

Vår arbetsgrupp för Smarta landsbygder bjöd den 18 februari in till en digital workshop om hur kommunal och regional nivå kan stötta Smarta landsbygder. De cirka 90 deltagarna var personer som på olika sätt arbetar med landsbygdsutveckling och de representerade ungefär 70 kommuner spridda över hela landet.

Dialogen mellan deltagarna visade att kommuner arbetar på väldigt olika sätt. De har dessutom olika erfarenheter och möjligheter till samarbete med regionerna. På vissa håll pågår ett väldigt gott arbete och på andra håll är det svårt att nå fram.

Deltagarna föreslog därför mer uppsökande verksamhet, tydligare ingångar i regionen och mer samspel. Man efterlyste också ett tydligare samordningsansvar mellan Länsstyrelsen, Leader och andra regionalt verksamma organ.

Den 25 januari har arbetsgruppen ett motsvarande digitalt möte för regioner, och den 1 februari för både kommuner och regioner.

Läs mer om kommande workshops på den här sidan Öppnas i nytt fönster.

Publicerades