Landsbygdsnätverket
Glas fyllda med dessert och en skylt som berättar om menyn, torsdagen den 20 oktober, på Offentliga måltidens dag.

Förberedelser pågår inför firandet av Offentliga måltidens dag 2022. I Nyköpings kommun kommer det att bli en festlig meny med en äppeldessert på äldreboendena.

De offentliga måltiderna: viktiga i vardag och kris

Torsdag den 20 oktober firas Offentliga måltidens dag på tusentals platser i hela landet.

På Offentliga måltidens dag genomförs det aktiviteter som uppmärksammar måltiderna på ett stort antal förskolor, skolor, äldreboenden och sjukhus runtom i landets kommuner och regioner.

– Offentliga måltidens dag är en av årets höjdpunkter. Det är ett firande som vi vet att stora delar av befolkningen kommer att beröras av: som matgäst, vårdnadshavare, anhörig eller personal i verksamheten. De stora mervärden som de offentliga måltiderna tillför samhället blir extra synliga och tydliga denna dag. Måltiderna bidrar exempelvis till trygghet och gemenskap, förutom mat i magen, säger Eva Sundberg, projektledare för MATtanken.

Eva Sundberg betonar också att vi i år, i spåren av pandemin och med det oroliga världsläget, blivit påminda om sårbarheten i livsmedelsförsörjningen och om samhällets beredskap för kris. Kostnadsökningarna på till exempel livsmedel drabbar såväl enskilda hushåll som offentliga verksamheter.

– På senare tid har vi fått signaler från köken om att det går åt mer mat på förskolor och skolor – ännu ett tecken på hur viktiga de offentliga måltiderna är på en väldigt grundläggande nivå. Att alla barn och unga genom måltiderna i förskola och skola får möjlighet att äta sig mätta varje dag är något som vi ska vara stolta över. De skattefinansierade måltiderna är en viktig socioekonomiskt utjämnande kraft. Här är Sverige ett föredöme och långt före de flesta andra länder i världen, fortsätter Eva Sundberg.

Offentliga måltidens dag. Lokalproducerat på menyn, klimatsmart, sjömat, skördefest, quiz och skördetröska, smakprover på torget, inbjudna politiker. Här hittar du information om vad som händer runt om i kommunerna och regionerna, torsdagen den 20 oktober, på Offentliga måltidens dag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Offentliga måltidens dag koordineras av Landsbygdsnätverkets projekt MATtanken, vars syfte är att främja hållbara offentliga måltider. Arbetet med Offentliga måltidens dag sker i samverkan med Måltidsakademien.

Ta del av ett rundabordssamtal om Måltidens betydelse för demokratin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., torsdag 20 oktober kl. 11.00.

Vad styr de offentliga måltiderna? De flesta av Sveriges kommuner har en politiskt fastställd måltidspolicy/kostpolicy. På denna sida har vi sammanställt länkar till många av dem. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades