Landsbygdsnätverket
Kollage med bilder från olika landsbygder i EU.

Foto: EU-kommissionen

Bli en del av gemenskapen för EU:s landsbygdspakt

EU-kommissionen bjuder in till att bygga en landsbygdspakt för den europeiska landsbygdsvisionen 2040.
– Ta chansen att vara med och påverka hur samarbetet bör fungera för att nå visionen, säger Maria Gustafsson, kanslichef för Landsbygdsnätverket.

Ett första steg i utformandet av EU:s landsbygdspakt (Rural Pact) är att samtliga intresserade aktörer bjuds in att ansluta sig till gemenskapen för att bygga landsbygdspakten. Formuläret ska vara ifyllt senast i juni 2022.

Landsbygdspakten ska sedan samla myndigheter och organisationer med intresse av landsbygdsutveckling på lokal, regional, nationell och EU-nivå. Detta är en del av EU:s långtidsvision för landsbygdsområden som presenterades sommaren 2021.

Publicerades