Landsbygdsnätverket
Vy över jordbruksmark och en bevattningsanläggning där det sprutar vatten.

Bidra till att skapa en mötesplats för vatten

Behöver vi en ny mötesplats för samverkan kring hållbar hantering av vatten i jordbrukslandskapet? Frågan kom upp i den svenska gruppen i Waterdrive, ett EU interregprojekt med deltagare från länderna runt Östersjön, som under tre år arbetat med vattenhantering i jordbrukslandskapet – och som sett behov av fortsatt samverkan.

Nu har en arbetsgrupp med personer från Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, tagit tag i saken. Under hösten kommer frågan att utredas vidare. Arbetet sker som en utmaningsdriven nätverksprocess inom Landsbygdsnätverket.

– Vatten är en viktig produktionsfaktor för jordbruket. Hanteringen av vatten har även stor betydelse för miljön. Vi vill skapa en mötesplats där båda perspektiven har samma tyngd, där alla som hanterar vatten kan samlas för att hitta vägar till en hållbar produktion, säger Tomas Johansson, utredare vattenhushållning, vid Jordbruksverket.

Utmaningen är att ta reda på om det är möjligt att skapa en sådan mötesplats, om det finns ett intresse från berörda och hur en mötesplats i så fall skulle kunna se ut.

– Det är många olika aktörer som påverkar hanteringen av vatten i jordbrukslandskapet. Det är viktigt att vi har förståelse för varandras roller och drivkrafter. Om vi gemensamt ser att det finns ett behov av en mötesplats för vatten är uppdraget att också beskriva vad mötesplatsen ska tillföra, vilka aktiviteter den kan användas till och hur den ska organiseras, fortsätter Tomas.

Bidra till arbetet med utmaningen Mötesplats Vatten

Här kan du läsa mer om utmaningen Mötesplats Vatten.

Anmäl ditt intresse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du vill delta i arbetet genom att lämna synpunkter, delta i workshop eller bara ta del av fortsatt information och resultatet av utmaningen.

Publicerades