Landsbygdsnätverket
En grön grodd växer upp ur svart jord

Foto Picmonkey

Arbeta vidare med AKIS - tydliga behov nu sammanställda

Mötesplats AKIS (Agrara Kunskaps- och Innovationssystem) genomfördes av Landsbygdsnätverket för att aktörer inom AKIS-systemet skulle träffas, få kunskap om varandra och hur samarbete ska underlättas. Svaren på de nio huvudfrågor som diskuterades av 80-talet närvarande har nu sammanställts. Det handlar om vad som behövs för ett effektivare kunskapsflöde och fler innovationer i de gröna näringarna.

Johan Ascard

Johan Ascard

– Det finns ett stort intresse att arbeta vidare med frågorna om AKIS, säger Johan Ascard vid Landsbygdsnätverkets kansli. Nu har vi en bra sammanställning av frågor och svar från träffen som grund för att fortsätta framåt.

Grupperna diskuterade exempelvis frågor om vad som behövs för att stärka AKIS framåt, hur samarbetet kan förbättras, av vem och hur det ska finansieras men också om själva begreppet.

Nils Lagerroth

Nils Lagerroth

– Kunskapen om systemet måste prioriteras innan det går att arbeta med det eftersom många inte vet vad AKIS är. Det var en av lärdomarna som kom fram under träffen, säger Nils Lagerroth som är samordnare vid Landsbygdsnätverkets kansli.

Fortsatt arbete i nätverket

Grupperna diskuterade också hur ett drömsamarbete för AKIS ska se ut och vad som krävs för att nå dit.

– Deltagarna lämnade många intressanta förslag som vi tar vidare, säger Johan Ascard. Inte minst om hur Landsbygdsnätverkets medlemmar kan fortsätta samarbeta för AKIS.

– Nu prioriteras arbetet med AKIS i Landsbygdsnätverket. Vi kommer att kraftsamla kring frågorna i en särskild arbetsgrupp inom Landsbygdsnätverket, säger Nils Lagerroth. Uppgiften blir att sprida kunskaper vidare, att lyfta AKIS-relaterade frågor om rådgivning, innovationer och forskning samt att planera för nästa års träff.

Vill du läsa sammanställningen av gruppdiskussionerna?

Den hittar den här som pdf Pdf, 433.2 kB.

AKIS som begrepp

AKIS är ett viktigt begrepp i EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Stora resurser satsas från EU och den svenska regeringen, till forskning, innovation och kunskapsförmedling inom de gröna näringarna. AKIS är viktigt för att möta de stora utmaningar som finns inom livsmedelsstrategin som syftar till en ökad och hållbar produktion av mat. Mer kunskap och smidiga system för att utbyta erfarenheter behövs för att nå praktiken.

Bland deltagarna på Möteplats AKIS fanns bland annat forskningsfinansiärer, myndigheter, kommuner och regioner, universitet och högskolor, forskningsinstitut, flera gröna kluster, Hushållningssällskapet, naturbruksgymnasier och lantbrukets organisationer.

Publicerades