Landsbygdsnätverket

Agroforestryns möjlighet att bidra till mer hållbar matproduktion

Vill du vara med och utforska vad som görs inom svensk agroforestry idag samt hur agroforestry kan bidra till mer hållbara och diversifierade odlingssystem i framtiden? Den 6-8 oktober kommer pionjärer för olika typer av svensk agroforestry, policyexperter och nordiska forskare dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Du kan anmäla dig redan nu.

Den 6-8 oktober arrangeras konferensen om svensk agroforestry, eller skogsjordbruk, som det också kallas. Det är ett samlingsbegrepp för jordbruk som kombinerar träd med odling av grödor eller bete. En av frågorna som kommer tas upp är hur agroforestry kan bidra till mer hållbara, mer motståndskraftiga och diversifierade odlingssystem i framtiden.

Du kan läsa mer om konferensen på Agroforestry Sveriges egen webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är Agroforestry Sverige, Holma Folkhögskola, Institutionen för Biosystem och teknologi på Sveriges Lantbruksuniversitet, Jordbruksverket och SLU Partnerskap Alnarp som står bakom konferensen.

Publicerades