Landsbygdsnätverket
Utbildning för nyanlända vid naturbruksskolor

Titta på filmen som visar ett exempel på en utbildning som bedrivs på Tenhults Naturbruksgymnasium.

Utbildning för nyanlända vid naturbruksskolor

Många nyanlända ser möjligheterna inom de gröna näringarna. För att öka sina chanser på arbetsmarknaden, och som egna företagare, krävs utbildning. Landets naturbruksskolor kan skapa riktade utbildningar med matchande praktik, som leder till arbete i det gröna näringslivet. Se filmen om hur en sådan utbildning kan läggas upp och läs rapporten om naturbruksskolor och integration som Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp nu tagit fram.

Vid flera naturbruksskolor runt om i Sverige bedrivs arbetsmarknadsutbildning som bland annat vänder sig till nyanlända. En undersökning som Landsbygdsnätverket gjort ihop med Naturbruksskolornas förening 2016 visade att en majoritet av naturbruksskolorna planerar eller har intresse av att starta eller utöka utbildningar och aktiviteter för nyanlända och asylsökande.

– De gröna näringarna erbjuder många jobbtillfällen i dagsläget men det krävs utbildning för att kunna ta del av de många arbeten som finns. Vi vill visa på möjligheterna för nyanlända men också för naturbruksskolorna att skapa och driva dessa utbildningar, säger Nils Lagerroth som är kanslirepresentant i Landsbygdsnätverkets integrations grupp.

Delar av en kampanj

Filmen som tagits fram under våren är ett led i arbetet med att skapa en medvetenhet hos nyanlända om vad som krävs för att bli eftertraktad inom det gröna näringslivet och samtidigt informera naturbruksskolorna om vilka insatser de kan göra.
Rapporten Naturbruksskolorna och integration - Hur kan fler utrikesfödda få utbildning eller praktik med sikte på varaktiga jobb? Pdf, 335.5 kB, öppnas i nytt fönster. beskriver möjligheter och hinder med satsningar på utbildningar och praktik för nyanlända och asylsökande inför arbete i det gröna näringslivet som exempelvis lantbruk, trädgård, skogsbruk, djurskötsel och naturturism.

Publicerades