Landsbygdsnätverket
Ett helt nytt växthus på 4 000 kvadratmeter och en ny fiskodling för regnbågslax har färdigställts under 2017.

Ett helt nytt växthus på 4 000 kvadratmeter och en ny fiskodling för regnbågslax har färdigställts under 2017.

Tomater och lax i grön symbios

En tomatodling som renar och får näring från en fiskodling i ett slutet och miljövänligt system. Så kan man beskriva konceptet för Peckas naturodlingar utanför Härnösand. Efter 20 års verksamhet bygger man nu en storskalig anläggning och siktar på expansion över hela landet.

De första stapplande stegen tog fiskodlaren Pecka Nygård redan på 90-talet då han byggde en småskalig försöksanläggning i sin grannes trädgård. Sedan dess har tekniken förfinats och systemen kalibrerats. Principen är dock densamma, då som nu.

– Grunden är att producera bra och miljövänlig mat. Våra biobäddar förvandlar fiskvattnet till växtnäring. Det ger oss både en frisk fisk och samtidigt en miljö som är bra för grönsaker. Dessutom är systemet helt slutet och bidrar inte till någon övergödning, säger Daniel Brännström som är huvudägare tillsammans med kompanjonen Hugo Wikström.

Nytt växthus

Under sommaren har verksamheten skalats upp rejält. Ett helt nytt växthus på 4 000 kvadratmeter och en ny fiskodling för regnbågslax har färdigställts. Anläggningen kommer producera 200 ton tomater och 20 ton fisk per år.

– Idén är för bra för att inte spridas och om det ska fungera så måste det ske i större skala. Vi vill inte att Peckas naturodlingar ska vara en trevlig liten gårdsbutik, idén är för bra för det och marknaden är mogen för närodlat, klimatsmart och högkvalitativ mat. Vi tror stenhårt på att kretsloppsodling är framtidens odlingssystem, säger Daniel Brännström.

Stort intresse

I samband med två emissioner har 1 800 aktieägare valt att satsa pengar i Peckas naturodlingar. Företaget har fått stöd ur landsbygdsprogrammet för att uppföra anläggningen utanför Härnösand. Tanken är att denna enhet ska bli den första i en rad anläggningar runt om i Sverige. En av företagets tiotal anställda arbetar med att leta efter lämpliga nya etableringsplatser.

– Eftersom det är ett slutet system kan den här typen av akvaponiodling placeras i princip var som helst, oavsett markförhållanden. Det vi tittar på nu är att etablera oss nära landets större befolkningscentra, på det sättet kan vi producera bra mat nära konsumenten. Vår ambition är att odla på 100 000 kvadratmeter på fyra eller fem platser i landet år 2021, säger Daniel Brännström.

Text: Jakob Hydén
Foto: Kenneth Zetterlund, Peckas naturodlingar, Anders Eliasson

Mer information

Namn: Peckas naturodlingar

Ägare: Daniel Brännström och Hugo Wikström är huvudägare.

Kontaktpersoner: Daniel Brännström, 070-377 70 08

Start- och slutdatum för satsningen: 2016-2018

Webbplats: www.peckas.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se fler innovativa projekt som nominerats till Ullbaggen Länk till annan webbplats.

Publicerades