Landsbygdsnätverket
Cross-Borders Entrepreneurs Blekinge/Warmia-Mazury vann första pris i kategorin lokal utveckling vid Nordic-Baltic Leader Cooperation Award 2013.

Cross-Borders Entrepreneurs Blekinge/Warmia-Mazury vann första pris i kategorin lokal utveckling vid Nordic-Baltic Leader Cooperation Award 2013.

Timing och kompetens gav framgång i Polen

Rätt tidpunkt, rätt kompetens och rätt partners. Så lyder framgångsreceptet för det transnationella projektet Cross-borders entrepreneurs. 2013 prisades projektet som knöt samman svenska och polska landsbygdsföretagare.

Under 2000-talet hade Leader Blekinge odlat en hel del kontakter i Polen och det föll sig därför naturligt att dra igång ett större projekt med syfte att knyta samman svenska och polska landsbygdsföretag och gynna utbyte och export.

Cross-borders entrepreneurs Blekinge/Warmia-Mazury startade i juni 2011. Och en rad lyckliga omständigheter gjorde att projektet snabbt fick luft under vingarna.

– För det första hade vi rätt kompetens i projektgruppen. Jag själv jobbade som näringslivsutvecklare i Olofströms kommun och hade en bakgrund i turismindustrin och min kollega Bodil Nilsson hade kunskap om hur man driver transnationella projekt inom leaderprogrammet. Samtidigt hade vi ett brett kontaktnät i Polen, språkkunskaper och kunskap om hur man kan hantera kulturskillnader mellan länderna, förklarar projektledare Iwona Slojka.

Rätt partners

29 svenska och 22 polska företag engagerades i Cross-borders entrepreneurs Blekinge/Warmia-Mazury.

Ett gediget researcharbete på den polska sidan gjorde att projektteamet också hittade rätt partners att jobba med. De skickade brev till en lång rad polska leadergrupper och reste runt och träffade många potentiella partners. Det var så de kom i kontakt med Krzysztof Margol som ett par år senare utsågs till Årets landsbygdsutvecklare i Polen, och Malgorzata Ofierska, en duktig ledare med ett brett kontaktnätverk. Slutligen slöts avtal med två polska leaderområden i Warmia-Mazury i nordöstra Polen.

Tidpunkten var också väl vald, påpekar Iwona Slojka.

– Projektet genomfördes under en period när det på flera sätt var enklare att jobba i transnationella projekt. Idag är regelverket krångligare, speciellt för polska partners.

Men visst brottades man även i detta projekt med en hel del utmaningar. Det blev tydligt att man på en del punkter tolkade regelverket på olika sätt.

– I sådana fall är det viktigt med språkkunskaper och kunskap om den andra kulturen i en projektgrupp. Det underlättade för oss och hjälpte oss att komma förbi en del av de hinder som kom i vår väg, säger Iwona Slojka.

250 deltagare

När projektperioden efter 2,5 år var över kunde man ändå konstatera att målen hade uppnåtts – med råge. Totalt deltog runt 250 personer i studiebesök, workshops, testgrupper och utbildningar. 29 svenska och 22 polska företag engagerades och många av dem kunde öka sin export och utveckla samarbetet över Östersjön. Dessutom startades fem helt nya mikroföretag i Blekinge.

Ett kvitto på framgången var utmärkelsen som projektet fick vid Nordic-Baltic Leader Cooperation Award i september 2013. I konkurrens med 60 andra projekt vann man första pris i kategorin lokal utveckling.

– Vi fick massor av positiva reaktioner och idag vidareutvecklar projektteamet nätverket och idéerna genom sina respektive företag. Företagare träffas och arbetar ihop än idag. Projektet startade processer som kommer fortsätta länge, avslutar Iwona Slojka.

Text: Jakob Hydén
Foto: Nordic-Baltic Cooperation Award och Iwona Slojka

Publicerades