Landsbygdsnätverket

Servicefrågor på träffar för landsbygdsutvecklare

Två regionala inspirationsträffar för landsbygdsutvecklare har arrangerats under hösten i Örnsköldsvik och Agunnaryd. Gemensamt tema för de båda träffarna var tillgång till service i gles- och landsbygder. Mer fokus på servicefrågorna är positivt menar Magnus Nordgren som arbetar inom Landsbygdsnätverket med frågor som berör service i landsbygder.

Landsbygdsutvecklarna_träff_opt

Inspirationsträff med temat lanthandel och service samt mindre besöksmål med innovativt tänkande.

– Det finns en större pott pengar till kommersiell service på landsbygden än någonsin i den nuvarande programperioden för landsbygdsprogrammet vilket är glädjande, säger Magnus Nordgren. Nu gäller det att vi får ut information till alla som berörs. En bra möjlighet är de regionala träffarna för landsbygdsutvecklare.

Camilla Jägerhem från Tillväxtverket medverkade på de båda träffarna. Hon pekade med tydlighet på betydelsen av tillgång till service i gles- och landsbygder. För att jobb och tillväxt ska ske i landets alla delar krävs tillgång till en grundläggande service där människor verkar och bor.

– Ingen service, inga företag och vice versa, säger Magnus Nordgren. Deltagarna på träffen konstaterade att nätverket för landsbygdsutvecklare fyller en stor funktion för erfarenhetsutbyte och speciellt små kommuner har en verklig nytta av det.

Den regionala träffen i Örnsköldsvik arrangerades under en eftermiddag direkt efter Landsbygdskonferensen Höga Kusten. Genomgående tema var service och utveckling av servicelösningar. En slutsats var att nyckeln till framgång är samverkan samt otraditionella lösningar.

Två kommuner i samverkan

Träffen i Agunnaryd arrangerades av Ljungby och Falkenbergs kommuner. Teman på träffen var lanthandel, service och mindre besöksmål med innovativt tänkande.

– Eftersom jag brinner för butiker som mötesplats på landsbygden och vill hitta sätt för att stötta lokala dagligvaruhandlare på landsbygden så valde vi ett tema på det, säger Anette Olsson, landsbygdsutvecklare och EU-samordnare i Ljungby kommun. Min kollega i Falkenberg är engagerad i nätverk för mindre besöksmål och kan ge exempel på hur besöksmål kan lyftas med hjälp av innovativt tänkande, varför vi också valde det som ett tema. Det var extra spännande med träffen i Agunnaryd, då vi var två kommuner som bjöd in.

Två lanthandlare från Agunnaryd respektive Lidhult berättade om sina verksamheter och beskrev det som varit framgångsfaktorer för dem. Andreas Rehn, handlare i Lidhult, avslutade sin presentation med en tänkvärd målsättning; ”Vi gör allt för att helt enkelt inte ge kunden ett ärende in till staden”.

Att som besöksmål utnyttja de möjligheter som naturen och det närproducerade erbjuder var viktiga delar för de två framgångsrika halländska företagare som presenterade sina verksamheter. Sörby Naturhälsovård är en resiliensgård med grön rehabilitering och friskvård med naturen som rum. Det andra företaget, Matglädje i Halland, har som affärsidé att tillreda och servera traditionell vällagad husmanskost. En idé som de under sommaren kombinerar med att arrangera matvandringar i bygden.

Läs mer om de båda träffarna på sidan Genomförda träffar.

Publicerades