Landsbygdsnätverket
I grunden handlade projektet om att knyta ihop platserna och påvisa vår gemensamma historia.

I grunden handlade projektet om att knyta ihop platserna och påvisa vår gemensamma historia.

Projekt lyfter fram forntida EU

Redan under bronsåldern fanns ett utvecklat ekonomiskt, politiskt och kulturellt utbyte inom Europa. Tankar och trosuppfattningar utbyttes och utvecklades till snarlika religiösa symboler. Genom projektet Empire of the Sun kunde den kunskapen spridas i Sverige, Danmark och Tyskland.

De mest handfasta bevisen för denna forntida europeiska union syns i ristningar och andra fornlämningar med gemensamma symboler, exempelvis solen som var en viktig symbol i bronsålderns jordbrukskultur. Symbolerna finns på en rad platser runt om i Europa, inte minst i hällristningarna i Tanum i norra Bohuslän.

2011 blev företrädare för Vitlycke och Underslös museum i Tanum samt Arche Nebra i tyska Halle kontaktade av kollegor från Nykøbing Museum i Danmark som undrade om man inte kunde dra igång ett gemensamt informationsprojekt.

Snarlika ristningar

– Utgångspunkten var att det finns snarlika hällristningar och andra fornlämningar med samma symboler på många platser i Europa, exempelvis solskivan i Halle. Men det krävs experter för att förklara hur det hänger samman, säger projektledaren Elke Sponholz.

Ett första möte hölls i Danmark med representanter från de olika museerna och leadergrupperna från de tre länderna. Till en början brottades projektet med en del administrativa problem, byråkratin i de tre olika länderna skulle samordnas. Men hindren övervanns och man beviljades medel genom Leader. Senare utvecklades även lokala leaderprojekt i respektive land.

Gemensam hemsida

Arkeologer från de tre länderna samarbetade och man skapade bland annat utställningar, en gemensam hemsida, en app för besökare och tog fram annat informationsmaterial.

– I grunden handlade det om att knyta ihop de här platserna och påvisa vår gemensamma historia. Det kändes också viktigt i en tid när många människor tvingas på flykt. Vi ville visa att folk redan på bronsåldern flyttade mellan olika länder, bland annat på grund av ekonomi, handel, krig och hungersnöd, menar Elke Sponholz.

Projektet avslutades 2014, men kunskapen och informationen lever vidare. Liksom ambitionen att framöver bygga vidare på det givande samarbetet över landsgränserna, berättar Elke Sponholz.

– Vi har bland annat jobbat på en gemensam utställning och fler länder har velat ansluta sig, till exempel Finland och Italien. Den idén lever ännu kvar och jag hoppas den kan bli verklighet någon gång i framtiden. Det känns som en viktig del av vår historia som är angelägen att sprida ännu mer.

Text: Jakob Hydén
Foto: Empire of the Sun

Mer information

Namn: Empire of the Sun

Ägare av projektet: Leader Ranrike Norra Bohuslän.

Kontaktperson: Elke Sponholz, tel: 070-292 24 08

Start- och slutdatum för projektet: 2011-2014

Webbplats: www.empireofthesun.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se fler innovativa projekt som nominerats till Ullbaggen Länk till annan webbplats.

Publicerades