Landsbygdsnätverket
Lovisa Hessle Bergman ville prova att göra på ett annat sätt och anpassa sig till djurens behov istället för tvärtom.

Lovisa Hessle Bergman ville prova att göra på ett annat sätt och anpassa sig till djurens behov istället för tvärtom.

Med djurens välfärd i fokus

Genom att värna om djurens välmående har Lovisa Hessle Bergman lyckats bygga upp ett framgångsrikt life science-företag på sin gård utanför Ängelholm. Idag säljer företaget Capra Science sina antikroppar till kunder över hela världen.

Det är ingen överdrift att påstå att kontraster präglar Lovisa Hessle Bergmans jobbvardag.

På förmiddagen kan hon tillsammans med maken Henrik Bergman klippa klövar eller valla getterna till en ny beteshage. Några timmar senare arbetar hon i sitt högteknologiska laboratorium på uppdrag av ett biotech- eller läkemedelsbolag.

– Det är just kontrasterna som jag älskar. Jag tycker om mitt arbete i laboratoriet, det är intressant och stimulerande. Samtidigt älskar jag att arbeta med djuren, våra getter är väldigt sociala och intelligenta. Man vet aldrig riktigt vad de kan hitta på, säger Lovisa Hessle Bergman.

Det är nu drygt tio år sedan det då nystartade företaget Capra Science tillverkade sina allra första antikroppar på gården utanför Ängelholm. Då som nu var det gårdens getter som stod för råmaterialet i den högteknologiska produktionsprocessen.

Månatliga blodgivare

– Genom att vaccinera getterna med ett ämne får vi dem att tillverka antikroppar som vi sedan kan rena i laboratoriet och leverera till kunderna. Antikropparna kan sedan användas exempelvis för att detektera virus eller bakterier eller diagnosticera sjukdomar på sjukhuset, förklarar Lovisa Hessle.

Gårdens 120 getter märker knappt av sin insats i företagets produktion. Vaccineringen märker de inte av över huvud taget och därefter är de blodgivare en gång i månaden. Det är allt.

– Traditionellt är det här en bransch där man har väldigt liten insyn i djurhållningen. Den huvudsakliga produktionen sker utanför Europa och djuren bor oftast i små inhägnader, får inte vistas utomhus och äter sterilt foder. Det var när jag mötte det som tankarna på ett eget företag föddes. Jag ville prova att göra på ett annat sätt och anpassa mig till djurens behov istället för tvärtom, säger Lovisa Hessle.

Konkurrensfördel

Den etiska hållningen i djurfrågan har också inneburit en konkurrensfördel. Den djurvänliga produktionen är världsunik och efterfrågan på den sortens produkter ökar ständigt, även när det gäller en så hårt nischad produkt som antikroppar.

Idag är företaget väletablerat på marknaden och har nyligen köpt upp en av granngårdarna för att kunna expandera. Men det var förstås tufft att börja från noll och slå sig in i branschen. Stödet från landsbygdsprogrammet kom väl till pass, liksom Ullbaggen för Årets landsbygdsinnovation 2013, berättar Lovisa Hessle.

– Stödet vi fick hjälpte verkligen jättemycket och efter tre års verksamhet började vi sakta få mer och mer uppmärksamhet. Det var otroligt roligt och ett kvitto på att vårt hårda arbete började bära frukt. Ullbaggen var förstås en starkt bidragande orsak till det.

Text: Jakob Hydén
Foto: Lovisa Hessle Bergman (getterna), Nick Gregory (labbet).

Publicerades