Landsbygdsnätverket
Det har varit mycket learning by doing, säger Erik Svensson, ägare av Eriksgården.

Det har varit mycket learning by doing, säger Erik Svensson, ägare av Eriksgården.

Lyckad satsning på gröna grisar

Jämtland brukar inte förknippas med grisuppfödning men det bekymrade inte Erik Svensson när han drog igång sin verksamhet. Satsningen på kvalitet och ekologisk uppfödning har gett resultat och idag är gården bland annat leverantör till Michelin-krogen Fävikenmagasinet.

Erik Svenssons släktgård utanför Trångsviken hade stått obrukad i drygt 25 år när han 2010 bestämde sig för att satsa. Han vägde för- och nackdelar med olika inriktningar och fastnade till sist för grisuppfödning.

– Det kanske inte var det naturliga valet, det finns bara tre uppfödare i hela länet, men jag såg det snarare som en fördel. Det är ju enklare att nischa in sig om det inte finns så många andra som sysslar med samma sak, förklarar Erik Svensson.

Redan från start bestämde han sig också för att satsa ekologiskt. Grisarna har tillgång till utevistelse året runt och har dubbelt så mycket inneplats som konventionellt uppfödda grisar. Mellan 60 och 70 procent av fodret odlas ekologiskt på gårdens 85 hektar.

Glada grisar

– Vår filosofi är att glada grisar ger ett bättre kött. Det mesta av produktionen säljs lokalt, till Underåkers charkuterifabrik och till Restaurangen Fävikenmagasinet. Det är vi ganska stolta över, säger Erik Svensson.

De första 30 suggorna som han köpte in till verksamheten har idag utökats till totalt 65 som ger mellan 1300 och 1400 smågrisar årligen. För att kunna expandera har Eriksgården investerat i två nya stall, byggda 2012 och 2016. Genom landsbygdsprogrammet har han beviljats sammanlagt runt 4,5 miljoner kronor i investeringsstöd.

Långsiktig bärighet

– Det har betytt allt kan man nog säga, utan det stödet hade det varit helt omöjligt. Det är de bidragen som har gjort att banken har vågat vara med på satsningen och som har gjort att jag själv har vågat och kunnat gå vidare och tro på en långsiktig bärighet, säger Erik Svensson.

Han menar att uppfödningen fortfarande befinner sig i en uppstartsfas. De sju åren sedan starten har ägnats åt att bygga upp verksamheten.

– Det har varit roligt men också utmanande. Det är givetvis tufft att bygga från ingenting. Ladugården var i stort sett rivningsfärdig när vi startade och jag hade inga maskiner. Sedan är det förstås mycket att lära sig när man inte har någon direkt erfarenhet av grisuppfödning, även om jag hade flera års erfarenhet från lantbruksbranschen. Det har varit mycket learning by doing, säger Erik Svensson.

Text: Jakob Hydén
Foto: Erik Svensson

Mer information

Namn: Eriksgården

Ägare av företaget: Erik Svensson

Kontaktpersoner: Erik Svensson, tel: 070-515 71 27

Start och slutdatum för satsningen: Verksamheten startade 2010. Investeringsstöd 2012 samt 2016 för tillbyggnad av stallar.

Webbplats: Ingen webbplats

Se fler innovativa projekt som nominerats till Ullbaggen Länk till annan webbplats.

Publicerades