Landsbygdsnätverket

Bättre resultat när både kvinnor och män är delaktiga i arbetet.

Jämställdhet hand i hand med lönsamhet

Ökad jämställdhet ger ökad lönsamhet – det är ledorden för LRF:s jämställdhetsakademi. I fjor inkluderades även de kooperativa företagen i styrelsearbetet vilket gett en mer konkret inriktning på jämställdhetsarbetet.

Redan från starten 2009 var Jämställdhetsakademin en tankesmedja som arbetade med idéutveckling, forskning och opinionsbildning för att öka kunskapen om kvinnors möjligheter i de gröna näringarna. Då var ledamöterna främst personer med kunskap i jämställdhetsfrågor och företagande.

Men förra året beslutade man att delvis ändra inriktning och öppnade upp akademin även för de kooperativa företag som är medlemmar i LRF.

Handfast inriktning 

Petra Pilawa, LRF

Petra Pilawa, LRF

– Arbetet har därmed fått en mer handfast inriktning mot jämställdhetsarbete i praktiken, även om vi även i fortsättningen arbetar med strategiskt arbete, forskning och med att synliggöra kvinnor i de gröna näringarna, berättar Petra Pilawa, chef för kooperativ utveckling på LRF.

Genom att elva av de kooperativa medlemsföretagen nu har sin ordförande eller VD representerad i Jämställdhetsakademin ökar också möjligheterna att sprida kunskap, råd och tips om jämställdhetsarbete i praktiken. Syftet är detsamma som när akademin startade för åtta år sedan:

– Vår vision är densamma som LRF:s – vi ska skapa tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i de gröna näringarna. Jämställdhetsarbetet är inte ett mål i sig utan ett sätt för oss att nå den visionen, förklarar Petra Pilawa.

Kunskapsutbyte 

Sven-Erik Hammar, LRF

Sven-Erik Hammar, LRF

Den nya styrelsesammansättningen har tillfört nya dimensioner i akademins arbete, menar Sven-Erik Hammar, ordförande i Jämställdhetsakademin.

– Det blir oerhört intressanta diskussioner när vi för ihop företagare och forskare, ett spännande kunskapsutbyte helt enkelt. Representationen från de kooperativa företagen innebär samtidigt att det blir en automatisk koppling till den dagliga verksamheten. På det sättet har vårt arbete fått en mer konkret inriktning.

Hur är det ställt med jämställdheten i de gröna näringarna?

– Det återstår mycket att göra, men jag upplever att intresset för jämställdhetsfrågor har ökat betydligt sedan vi startade 2009. Att våra organisationsmedlemmar har tryckt på och velat vara med i akademin är ett tydligt tecken på det. Att till exempel Norrskogs VD och Arlas ordförande avsätter tid för det här arbetet visar att man tar frågan på allvar, menar Petra Pilawa.

Ett specifikt problem är att kvinnor ofta blir osynliggjorda i statistiken. Den officiella statistiken säger att endast 16 procent av företagen i de gröna näringarna drivs av kvinnor, men LRF:s undersökningar visar att den siffran snarare ligger runt 38 procent. Den här undersökningen har också lett till att ansvariga myndigheter nu ser över hur de ska föra sin statistik.

Text: Jakob Hydén
Foto på Sven-Erik Hammar: Johanna Norin

Foto på Petra Pilawa: Christopher Hunt

Publicerades