Landsbygdsnätverket
Island turister

Flera olika effekter kommer med Islands ökande turism. Foto Göran Wallin

Islands turistboom slår alla rekord

Islands heta pooler och vackra landskap har länge varit populära. Men ökningen av antalet besökare slår alla rekord. 2009 hade Island 465 000 besökare och 2016 hade antalet besökare ökat till 1,3 miljoner. Redan ett år senare - 2017 - var antalet uppe i 1,8 miljoner, en ökning från ett år till ett annat med 40 procent. Detta händer i ett land med en befolkning med lite drygt 330 000 invånare.

Efter finanskrisen 2008 föll den isländska kronans värde kraftigt. Som en del av sin ekonomiska återhämtning gjorde Island avsiktliga insatser för att locka utländska besökare.

Island har varit i nyhetsflödet ganska ofta under de senaste åren. Eyjafjallajökulls utbrott 2010 påverkade många människor i stora delar av världen. Och förra året gick det bra för Islands landslag i fotboll när de nådde kvartfinalen i EM.

Problem att lösa

Men det finns en också en baksida av en starkt ökande turism. Mycket av de turistiska aktiviteter som erbjuds på Island handlar om naturturism och slitaget på de mest populär platserna blir omfattande. Särskilt känsliga områden som det inre av Island är speciellt utsatta för påverkan av allt fler besökare. Många besökare är också okunniga om hur man beter sig i den känsliga naturen.

Miljörörelsen vill gärna se fler naturbevakare som skulle kunna kanalisera besökare på ett bra sätt. Det har också diskuterats hur man skulle kunna ta betalt för besök i naturen men 2015 avvisade Islands parlament ett förslag om ett ”naturkort” som besökare skulle vara tvingade att köpa för att få tillgång till skyddade områden.

De positiva effekterna av en ökande turism är att infrastrukturen i landet kan byggas ut på ett sätt som annars inte skulle vara möjligt.

Text: Göran Wallin

Bilder från Island

Foto Beata Allen

Publicerades